Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Tưởng Niệm Cố Hòa Thượng Thích An Thiên
(1950 - 2002)


...... ... .


 

Kỷ yếu
Tưởng niệm
 Cố Hòa Thượng Thích An Thiên

( 1950 – 2002)

---o0o---

  

       
Mục lục


      Phần 1: giới thiệu

-         Lời mở đầu. Hòa Thượng Thích Như Huệ

-         Tiểu sử cố HT Thích An Thiên

-    Nhân và Quả của sự bố thí.  HT An Thiên ( đọc)

-       Lời thuyết pháp cuối cùng của cố HT Thích An Thiên ( nghe), nếu không nghe được, xin bấm vào đây để cài chương trình Winamp để nghe được bài giảng của HT Thích An Thiên

-    Nhập Từ  Bi Quán . Nhạc Võ Tá Hân, Thơ Tuệ Kiên


 
Phần 2: Tang lễ:

- Ai Cáo

- Ban Tang Lễ

- Chương trình Tang lễ

- Sơ đồ đội hình lễ cung tống Kim Quan

- Lời cảm niệm công đức

- Lời cảm tạ ( Tổ Đình Thiền Lâm và Gia đình ở VN)

- Thư của Song thân cố HT Thích An Thiên

  Phần 03 : Liễn văn phúng viếng

- Vòng hoa kính viếng

- Liễn, đối kính viếng
 

 Phần 04: Ðiếu văn và thơ văn  tưởng niệm

- Quyết định truy tôn Hòa Thượng. GHPGVNTNHN-UĐL-TTL

- Ðiếu văn tưởng niệm 1.   TT Thích Bảo Lạc

- Ðiếu văn tưởng niệm 2.     Tổ Đình Thiền Lâm, Sàigòn

- Ðiếu văn tưởng niệm 3.      TT. Thích Quảng Tâm ( sàigòn)

- Ðiếu văn tưởng niệm 4.      Ni Sư Thích Nữ Từ Nhẫn ( sàigòn)

- Nhớ Cố Pháp Đệ An Thiên.     HT Thích Huyền Tôn

- Kính viếng Giác Linh Thầy  . TT. Thích Trường Sanh

- Thương Thầy An Thiên . Tỳ Kheo Thích Nhật Tân

-
Tưởng niệm Thầy An Thiên.   Tiến sĩ Lâm Như Tạng

- Thiêu thân huyễn mộng thuyết pháp vô ngôn. Thích Phổ Huân

Viếng Giác Linh Thầy. Ngọc Hân ( Ðài SBS)

- Nhớ ơn Thầy. Diệu Tịnh

- Khóc Thầy . Thuần Ngọc

- Khóc Thầy .  Gia Hiếu - Thúy Ái

- Từ bỏ. Thiện Chơn Nguyễn Khắc Hoàng

- Minh Giác Tự . Thiện Chơn Nguyễn Khắc Hoàng

- Xả. Thiện Chơn Nguyễn Khắc Hoàng

- Nhớ . Thiện Chơn Nguyễn Khắc Hoàng

- Chùa Minh Giác . Thiện Chơn Nguyễn Khắc Hoàng

- Thầy An Thiên . Thiện Chơn Nguyễn Khắc Hoàng

- Hình ảnh và ghi chép lễ Trà Tỳ. Thích Nguyên Tạng

  
Phần 05: Hình ảnh :

- Hình ảnh Tang lễ
- Hình ảnh về lễ
Di Quan
- Hình ảnh về lễ Trà Tỳ
- Ghi chép về lễ Trà Tỳ
- Hình ảnh khóa học Phật Pháp kỳ 1 năm 2001
- Hình ảnh sinh hoạt của cố HT Thích An Thiên

 

---o0o---


 
CÁO LỖI

Trong Tang Lễ Cố Hòa Thượng Thích An Thiên, Ban Tang Lễ đã nhận được rất nhiều vòng hoa, đối trướng, lễ vật kính viếng cũng như điện tín, fax, email phân ưu của Chư Tôn Ðức Tăng Ni, Ðoàn thể, Cá nhân, Ðồng hương, Phật tử xa gần, trong và  ngoài tiểu bang New South Wales, nhưng e rằng Ban Thư Ký không thu thập kịp thời nên có thể thiếu sót. Ngoài ra, tập Kỷ Yếu này được thực hiện gấp cho kịp tuần Chung thất của HT An Thiên, nên có nhiều sai sót, cũng như có nhiều bài vở chưa được cập nhật, kính mong Chư Tôn Ðức và quý Phật tử hoan hỷ và niệm tình tha thứ.

                                       
  BAN BIÊN TẬP

 
Xin góp ý và bổ sung tài liệu cho tập Kỷ yếu này
 


---o0o---

Thực hiện:
- Biên tập : Thích Nguyên Tạng
- Vi tính : Hải Hạnh, Mỹ Hạnh, Thiện Ðịnh
- Trình bày : Ðồng Hữu Ngọc Hoa
- Bìa:  Nguyên An Trà Mi

--- o0o ---

| Tủ Sách Phật Học || Chết & Tái Sinh |
 

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở  về Trang Nhân Vật PGVN

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com

Cập nhật : 01-07-2002