Hình ảnh
Lễ Giỗ Tổ Nguyên Thiều
tại Tu Viện Nguyên Thiều, Sydney, Úc Châu
ngày thứ hai, 26-11-2007

 

 

At first page       At last page

1 of 1

Trở về Mục Lục

Web Album Maker 1.02