Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


 (xem lớn hơn)

Thành Kính Tưởng Niệm
CỐ THƯỢNG TOẠ THÍCH HOÀNG THU
(1937-2008)

 

THÂN THẾ.

Ngài thế danh là Nguyễn Xuân pháp danh Thanh Phong pháp tự Hoàng Thu hiệu Như Nguyện. Sinh ngày 01/06/1937 tai thôn Phú Cấp xã Diên Phú huyện Diên Khánh tinh Khánh Hoà. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Ðối thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Lẻo pháp danh Trừng Lan. Ngài là anh cả trong 4 anh em.

2.   XUẤT GIA TU HỌC

Thượng Toạ được sinh ra trong một gia đình thuần nông chất phát, với truyền thống đời đời kính tin Tam Bảo. Lên 10 tuổi, Ngài đã quy hướng về Tam Bảo thọ nhận Tam Quy, Ngũ Giới với Hoà Thượng thượng Hải hạ Hoà hiệu Bảo Ðàn tại chùa Phú Phong thôn Phú Cấp xã Diên Phú huyện Diên Khánh. Dường như sẵn có túc duyên nên năm 17 tuổi, được sự cho phép của song thân, Ngài phát đại tâm xuất gia tu học với Hoà Thượng Bổn Sư.

Kể từ đó, Phật pháp có thêm một trang xuất trần thượng sĩ, một người hành đạo độ nhơn. Thượng Toạ sớm hôm kinh kệ tu thân, nuôi chí lớn lập thân hoá đạo. Trí vô sư ngày càng tăng trưởng để truyền ấn tổ đời đời.

Thật là:

Tuổi thơ nhập đạo

Chí lớn xuất trần

Tánh đồng chơn cắt ái từ thân

Lòng chánh tín xuất gia đầu Phật

Thế cho nên

Người đạo siêu một cõi

Pháp để lại muôn đời

Ðèn thiền thắp sáng mọi nơi

Aán Tổ tô son muôn thuở

Năm 1957 Thầy thọ Sa Di. Giới đàn được tổ chức tại Phật Học Viện Nha Trang do cố Hoà Thượng pháp hiệu Giác Nhiên làm đàn đầu.

Năm 1973 với hạnh nguyện thượng cầu hạ hóa đầy đủ oai nghi, xứng đáng làm pháp khí Ðại thừa. Ngài được Bổn Sư cho phép thọ Tỳ Kheo và bồ Tát giới tại giới đàn Phước Huệ được tổ chức tại Phật học viện Hải Ðức- Thành Phố Nha Trang  do cố Hoà Thượng Thích Phúc Hộ làm Ðàn đầu.

Năm 1988 Ngài đã cầu Pháp với cố Hoà Thượng Thích Chách Kỷ tại chùa Thái Bình – thôn Bình Khánh – xã Diên Hoà – huyện Diên Khánh được Hoà Thượng ban cho Pháp hiệu Như Nguyện với bài kệ đắc Pháp:

Không trung nhựt tăng quang

Tâm tợ Bồ Ðề cảnh

Như pháp tấn tu hành

Nguyện thành Phật độ sanh.

Sau khi thọ giới và cầu pháp, sự tu học của Thượng Toạ càng tinh chuyên hơn.

Từ 1964 – 1966 Ngài đã nương vào cố Hoà Thượng Thích Hưng Từ  cùng với chư Tăng tùng chúng tu học các trường hạ và các nơi như: Chùa Thiên Lộc, Nghĩa Trủng, Thiên Quang, Liên Hoa, Hoa Quang ở Vĩnh Xương. Chùa Thiên Bửu ở Ninh Hoà. Chùa Linh Sơn ở Vạn Ninh. Chùa Khánh Long ở Ba Ngòi………

HÀNH ÐẠO

Năm 1963, phong trào tranh đấu Phật giáo chống chinh quyền kỳ thị Ngô Ðình Diệm diễn ra ở khắp mọi nơi trên đất nước. Thượng Toạ được tỉnh Giáo hội đề cử lên Ðăclăk cùng vời một số quý thầy, hướng dẫn Phật tử đấu tranh vì sự tự do và công bằng cho tín ngưỡng Phật giáo.

Năm 1967 Giáo hội Tăng Già Diên Khánh đề cử Thượng Toạ về trụ trì chùa Long Quang, thôn Phú Hậu huyện Diên Khánh. Ngài hành đạo ở đây được một năm.

Năm 1968, thể theo nhu cầu tu học của Phật tử địa phương thôn 3 xã Diên Phú huyện Diên Khánh. Thượng Toạ được Giáo hội đưa về trụ trì Tổ đình Thiên Phước cho đến ngày nay.

Với bản tánh binh dị, chất phát, Ngài đã sống chan hoà với quần chúng nhân dân Phật tử tại địa phương. Tạo được niềm tin và lòng quy hướng về Tam Bảo với tất cả những ai có duyên được Ngài hoá độ.

Năm 1996, Ðể cầu nguyện cho quốc thái dân an, âm siêu dương thới. Thượng Tọa phát nguyện tổ chức trai đàn kỳ siêu bạt độ, khiến cho người người thêm tin tưởng pháp Phật nhiệm mầu mà tăng trưởng niềm tin Chánh pháp.

Vào ngày 16/4/1997 (10/3/Ðinh Sửu) nhận thấy ngôi Tổ đình trãi qua nhiều năm tháng nên xuống cấp trầm trọng và nhu cầu tu học của quần chúng Phật tử ngày càng đông hơn. Nên Thượng Tọa phát quảng đại nguyện trùng tu ngôi Già lam phạm vũ khang trang và oai nghiêm giữa một vùng quê an hoà bình lặng. Lễ đặt đá trùng tu có sự chứng minh của cố Hoà Thương Thích Trí Nghiêm.

Sống giữa dân quê còn nghèo nàn, quần chúng Phật tử còn lo nhiều cho cuộc mưu sinh. Một mình Ngài đã cưu mang tâm nguyện trùng tu. Không quản nắng mưa khổ nhọc. Chỉ mong sao ngôi Phạm vũ sớm hoàn thiện viên mãn. Tam Bảo không phụ tầm lòng thành. ngôi Già lam uy nghi tráng lệ vũng vàng toạ lạc giữa thôn 3 xã Diên Phú hôm nay là thành quả của biết bao ngày tháng lao tâm khổ tứ của Ngài.

(xem tiếp)

 

THUẬN THẾ VÔ THƯỜNG

Vào năm 2006 Sau khi vào khám tại bệnh viện Hoà Hảo- Sài Gòn phát hiện Ngài đang  mang trọng bệnh. Suốt 2 năm liền chữa trị Ðông Tây y và bệnh tình cũng có thời gian thuyên giảm. Ngày qua ngày, sức khoẻ của Thượng Tọa kém dần theo cơn bạo bệnh. Thế nhưng với tinh thần “sanh tử nhàn nhi dĩ” Ngài vẫn tích cực sinh hoạt Phật sự. Sống gần gủi chan hoà với chư Tăng. Thời gian gần đây, bệnh tình lại tái phát nặng hơn. Ngài được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Khánh Hoà tận tâm cứu chữa. Nhưng ngặt vì Thượng Toạ tuổi cao sức yếu nên lực bất tòng tâm,như người xưa có câu:

Bầu thuốc Thánh sao chữa được người hết số

Chén linh đơn sao chữa dược bệnh nan y.

Biết được huyễn thân khó trụ cõi Ta bà. Thượng Toạ đã xin rời bệnh viện trở về chùa để chuyên tâm chuẩn bị ngày Tịch diệt. Trước sự lo âu của môn đồ tứ chúng, Ngài vẫn điềm nhiên họp Môn phong Phật tử viết chúc thư, dặn dò mọi sự, khuyến tấn tu hành.

Thế rồi, vào một đêm tỉnh lặng ngày 26 tháng 8 năm Mậu Ty,ù Thượng Tọa đã an nhiên thuận thế vô thường thâu thần tịch diệt tại ngôi Tổ đình Thiên Phước – thôn 3 – xã Diên Phú – huyện Diên Khánh – Khánh Hòa. Trụ thế 72 năm, 55 năm nhập đạo và đã trãi qua 35 mùa An cư kiết hạ.

Ngôi già lam huy hoàng trầm mặc. Hàng Pháp lữ tâm niệm tiễn đưa. Môn đồ hiếu quyến xót thương. Chư Phật giáng lâm tiếp độ.

Thế là trần gian lặng bóng

Thánh cảnh an thần

Tuy biết rằng sắc tức thị không

Nhưng xót nỗi nào sanh nào diệt

Vậy là từ đây

Quê hương ải Bắc nhạn bay về

Yến tổ gành Nam nhớ mọi bề

Thầy nay quảy dép về bảo sở

Tham vấn mai chiều biết hỏi ai?

Thượng Tọa đã vĩnh viễn ra đi bỏ lại các pháp hữu vi giả tạm của cuộc đời. Nhưng đối với chúng con. Ngài vẫn còn sống mãi trong tâm tư của những người con Phật trong ý nghĩa pháp giới vô biên, viên dung vô ngại qua những kiếp lai sinh của trần thế cho đến khi chứng quả Bồ Ðề.

 

NAM MÔ THIÊN PHƯỚC ÐƯỜNG THƯỢNG TỪ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG TỨ THẬP NHẤT THẾ HUÝ thượng THANH hạ PHONG TỰ HOÀNG THU HIỆU NHƯ NGUYỆN A XÀ LÊ CHI GIÁC LINH.

 

 

 

----o0o---

Trình bày: Tâm Nhẫn

Cập nhật: 9-2008


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544