Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


 

 

 

 

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT 

CUNG TIỄN GIÁC LINH TÂN VIÊN TỊCH

Trưởng Lão Ni, Sư Cụ Thích Nữ Diệu Trí, Tổ Đình Từ Hiếu Tông Phong,
Viện Chủ Ni Viện Diệu Đức, Trú Trì chùa Diệu Nghiêm,
cố đô Huế, Việt Nam
 

Nhận được tin từ cố đô Huế, Việt Nam, Trưởng Lão Ni, Sư Cụ Thích Nữ Diệu Trí, thế danh Hồ thị Trâm Anh, Húy thượng Trừng hạ Khương, Đạo hiệu Liễu Nhiên, đời thứ 42 dòng Thiền Lâm Tế, Viện chủ chùa Diệu Đức, Trú Trì chùa Diệu Nghiêm, thành phố Huế, đã xã báo thân, an nhiên thâu thần thị tịch vào lúc 19 giờ 05 phút ngày 23 tháng 3 năm 2010 (nhằm  ngày mùng 8 tháng 2 năm Canh Dần), trụ thế  103 năm, với 78 tuổi đạo. 

Sư Cụ Diệu Nghiêm là một trong những bậc thạch trụ hiếm hoi đối với Ni chúng Việt Nam nói chung, Thừa Thiên - Huế nói riêng.  Người đã trải suốt một đời dài hơn thế kỷ tận tụy hi sinh, dìu dắt, giáo dưỡng và ban bố giới pháp cho nhiều thế hệ Ni chúng từ thập niên 1950, những bước sơ khởi cho giới Nữ lưu xuất gia học đạo tại miền trung Việt Nam, và sau đó Sư Cụ cùng Giáo Hội nhị bộ đại Tăng, Ni, đứng ra thành lập Ni Bộ và Ni Trường Diệu Đức làm cơ sở giáo dục, đào tạo Ni chúng tài đức cho Phật Giáo tỉnh nhà và cả nước. 

Ở xa xôi nghìn dặm, không đủ thuận duyên để về tham dự Tang Lễ chung cùng chư tôn đức Tăng, Ni trong Tổ Đình Pháp Phái Từ Hiếu và Ni Chúng chùa Diệu Nghiêm được, Vân Đàm cùng bốn chúng đệ tử tại chùa Pháp Vương, Virginia và Tu Viện Ananda, Pennsylvania, Hoa Kỳ, xin thành tâm kính lễ vọng bái Giác Linh Sư Cụ.  Nguyện cầu Phật-Tổ thùy từ phóng quang tiếp triệu Giác Linh Sư Cụ thượng phẩm hóa sanh, cao đăng Phật cảnh, và tùy nguyện hồi nhập Ta Bà, tiếp tục hóa độ chúng sanh--đồng thành Phật Đạo. 

Vọng bái Giác Linh Sư Cụ Diệu Trí:  “Tiễn Người Về Cõi Vô Sanh” với tất cả tấm lòng thương kính vô cùng. 

Hoa Thịnh Đốn, ngày 24 tháng 03 năm 2010 

Thích Vân Đàm

và bốn chúng đệ tử một lòng kính bái

 


 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Điện Thư Phân Ưu

Kính gởi Ban Tang Lễ

Tu Viện Quảng Đức Úc Châu
 vừa nhận được tin vãng sanh:

Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Trí
Pháp danh Trừng Khương, pháp hiệu Liễu Nhiên

      - Dòng Thiền Lâm Tế đời thứ 42
     - Viện Chủ  Chùa Chùa Diệu Đức
     - Trụ Trì Chùa Diệu Nghiêm
tại Cố Đô Huế
vừa viên tịch vào lúc 19 giờ 05 phút ngày 23 tháng 3 năm 2010
(nhằm  ngày mùng 8 tháng 2 năm Canh Dần)
Thọ thế 103 tuổi đời, 78 hạ lạp

Từ phương trời xa xôi nơi Úc quốc,  thay mặt Tăng tín đồ Tu Viện Quảng Đức và trang nhà điện tử Quảng Đức tại Melbourne , Úc Châu, chúng tôi  thành kính vọng hướng về Giác Linh đài Cố Ni Trưởng Thích Nữ Trừng Khương thành kính truy niệm và hồi tưởng công hạnh tu tập và hoằng pháp lợi sinh của Người, một bậc Ni Trưởng khả kính đã cống hiến trọn đời mình để phụng sự Đạo Pháp
 và Dân Tộc Việt Nam.

Thành kính nguyện cầu Giác linh Cố Ni Trưởng :


Chân thành chia buồn sâu sắc đến
Ni chúng và môn đồ pháp quyến
Chùa Diệu Đức & Chùa Diệu Nghiêm tại Cố Đô Huế


Melbourne, Úc Châu ngày 28-3-2010
 
Thành Kính Phân Ưu:
Tỳ Kheo Thích Tâm Phương
Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức
Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Phó Trụ Trì & Chủ biên Trang nhà Quảng Đức
Tỳ kheo Thích Nữ Hạnh Nguyên
Tri Sự
Tu Viện Quảng Đức
Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng
Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức
Cùng toàn thế Phật tử Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Đại Lợi

 

 

----o0o---

Trình bày: Phổ Trí
Cập nhật: 28-3-2010


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544