Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


 

 

 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI – TÂN TÂY LAN
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation Of Australia – New Zealand
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

* Văn Phòng Hội Chủ, Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia
Tel 08-84478477 ; Fax 08-82401758 ; Email phaphoanamuc@yahoo.com
* Văn Phòng Tổng Thư Ký, Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia
Tel 07-33721113 ; Mobile 0402-442431 ; Fax 07-33729988
Websie :
http://www.phatgiaoucchau.com/SỐ 03-30/HĐĐH/HC/TTCĐ PHẬT LỊCH 2553, Úc Châu ngày 10 tháng 01 năm 2010


Tri Tán Công Đức
Và góp phần tổ chức Lễ Cầu Siêu Tưởng Niệm
Hòa Thượng thượng Tâm hạ Khai
hiệu Nhật Liên vừa viên tịch tại Việt Nam.Kính bạch Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng chứng minh
Kính bạch Chư Tôn Đức Ban Tổ Chức Tang Lễ
Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng, Ni
Kính thưa Chư Tăng Ni cùng quý Môn đồ, Pháp quyến

Được tin cẩn báo Trưởng lão Hòa Thượng thượng Tâm hạ Khai, tự Thiện Giác, hiệu Trí Ấn Nhật Liên, đã an nhiên thâu thần thị tịch ngày 08-01-2010, nhằm ngày 24 tháng 11 năm Kỷ Sửu tại quê nhà Việt Nam, sau 87 năm trụ thế hoằng hóa độ sanh, công viên quả mãn.

Hòa Thượng nguyên Phụ tá Đức Tăng Thống kiêm Chánh Văn Phòng Viện Tăng Thống; nguyên Đạo Thống Phật Giáo Việt Nam tại Lào kiêm Trú trì Chùa Bàng Long tại Vientiane; đương vi Trụ trì Tổ đình Tây Thiên, Huế; Chứng minh Đạo sư kiêm Viện chủ Chùa Long Thọ, Long Khánh, Đồng Nai; Trụ trì Văn Thánh Cổ Tự, Bình Thạnh, Sài Gòn.

Sự thuận thế theo dòng chuyển hóa vô thường của Ngài, là một mất mát lớn lao của Phật Giáo Việt Nam quốc nội hải ngoại nói chung, với Tây Thiên, Long Thọ, Văn Thánh nói riêng, nhất là môn đồ, pháp quyến từ nay vắng bóng nương tựa một bậc Tôn Sư đạo cao đức trọng.

Để tri tán công đức và hành trạng của một bậc Cao Tăng đại thụ, Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi—Tân Tây Lan xin chân thành chia sẻ cùng với Chư Tôn trong nước, ngoài nước, với Chư Tôn Đức Tăng Ni 3 ngôi Cổ Tự tại Huế, Đồng Nai, Sài Gòn và quý Môn đồ, Pháp quyến. Đồng thời, tất cả cơ sở Chùa, Viện thuộc Giáo Hội Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan chúng tôi sẽ trang nghiêm tuỳ nghi tổ chức tại từng trụ xứ những Buổi Lễ Cầu Siêu Tưởng Niệm trong thời gian Tang Lễ và Thất Thất Trai Tuần dâng lên Giác linh Hòa Thượng.

Nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Đức Trưởng lão Hòa Thượng cao đăng Phật Quốc, tiếp tục hạnh nguyện độ tha, hồi nhập Ta Bà, cứu độ quần sinh, góp phần giải cứu và xây dựng thanh bình cho Quê hương, Dân tộc và Phật Giáo Việt Nam.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Thành tâm cung bái,
- Chư Tôn Đức Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương
- Chư Tôn Đức Hội Đồng Điều Hành
- Chư Tôn Đức Viện Chủ, Trụ Trì tất cả cơ sở Chùa, Viện Giáo Hội

 

 

 

----o0o---

Trình bày: Tịnh Tuệ

Cập nhật: 10-1-2010


Webmaster:quangduchomepage@gmail.com

Trở về Mục Lục Tang Lễ HT Nhật Liên

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:
quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544