Hình ảnh Lễ Tưởng Niệm
Cố Hòa Thượng Thích Nhật Liên
Do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan
tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne
Chủ nhật, 31-1-2010

Nghe âm thanh: mp3

 


Nhiếp ảnh: Thiện Hưng

Trở về