Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


 

 

 

 CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG

CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHẬT LIÊN

VIỆN CHỦ CHÙA LONG THỌ

Từ ngày 25 /11 Kỷ Sửu đến ngày 30/11 Kỷ Sửu

(Nhằm ngày 09/01/2010)

 

Ngày 25/11/Kỷ Sửu (09/01/2010)

17h :     -  Cung thỉnh nhục thân Hòa Thượng nhập kim quan

         - Bạch phật khai kinh

         - Cung thỉnh giác linh an vị

         -  Lễ thọ tang

Ngày 26 đến 28/11/Kỷ Sửu (10-12/01/2010)

06h :     -      Cúng trà

08h :  - Lễ viếng

10h:   - Cung tiến giác linh

14h:   - Lễ viếng

         - Chư Tăng Ni và các Đạo tràng luân phiên tụng niệm

Ngày 29/11/Kỷ Sửu (13/01/2010)

06h :     -      Cúng trà

08h :  - Lễ viếng

10h :  - Cúng ngọ - Bạch Phật sơ tuần

         - Cung tiến giác linh

14h :  -  Lễ viếng

16h :  - Cung thỉnh giác linh yết Phật Tổ

19h :  - Lễ sái tịnh bảo tháp

22h :  - Môn đồ pháp quyến - Đốt nến - Tưởng niệm ân sư

Ngày 30/11/Kỷ Sửu (14/01/2010)

08h :  - Lễ phát hành

09h:   - Lễ truy niệm

         - Tuyên bố lý do của ban tổ chức tang lễ

         - Giới thiệu thành phần tham dự

         - Cung tuyên tiểu sử Cố Trưởng lão Hòa Thượng

         - Lễ phất trần

10h :  - Lễ cung nghinh kim quan nhập bảo tháp.

         - Cảm tạ của Ban Tổ chức .

         - Rãi hoa tiễn biệt.

         - Cung thỉnh giác linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng an vị tại Tổ đường chùa Long Thọ.

         - Hoàn mãn.

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

 

 

 

----o0o---

Trình bày: Tịnh Tuệ

Cập nhật: 10-1-2010


Webmaster:quangduchomepage@gmail.com

Trở về Mục Lục Tang Lễ HT Nhật Liên

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:
quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544