Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


 

 

 

 

 


 CHÙA LONG THỌ

B2 Hùng Vương - thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai  
********

 


(Ban Tang Lễ - pdf)CHÙA LONG THỌ

B2 Hùng Vương - thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

______________________

 

BAN NGHI LỄ

 

CHỨNG MINH :

      - Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quang

      - Trưởng lão Hòa Thượng Thích Diệu Tâm

 

CHẤP LỆNH :

      - Hòa Thượng Thích Liêm Chính

      - Hòa Thượng Thích Phước Trí

 

SÁM CHỦ :

      - Đệ nhất Sám chủ   : Hòa Thượng Thích Huệ Ấn

      - Đệ nhị Sám chủ     : Hòa Thượng Thích Huệ Tâm

 

CÔNG VĂN :

      - Đại Đức Thích Chánh Huệ

 

KINH SƯ :

      - Đại Đức Thích Minh Thanh

      - Đại Đức Thích Thế Vinh

      - Đại Đức Thích Chúc Đạt

      - Đại Đức Thích Nguyên Đức

      - Đại Đức Thích Như Thường

      - Đại Đức Thích Tâm Định.

 

 

 

 
 

 

 

----o0o---

Trình bày: Tịnh Tuệ

Cập nhật: 10-1-2010


Webmaster:quangduchomepage@gmail.com

Trở về Mục Lục Tang Lễ HT Nhật Liên

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:
quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544