Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


 

 

 

 

 

 

 


Đại Lão Hòa Thượng Thích Nhật Liên
(1923-2010)

 


 NGUỠNG VỌNG TÂY THIÊN NHẬT CHIẾU LIÊN KHAI

 

Than ôi ! 

Một mặt trời vừa tắt

Một đại thọ vừa nghiêng

Một hoa sen vừa nở

Một nguời về Tây Thiên

 

Hay rằng : 

Nguời vốn sinh trong dòng họ Diệp

Vốn mang danh xán lạn : Quang Tiền

Muời ba (13) tuổi : Tâm Khai, Thiện Giác

Sớm vào chùa, Pháp hiệu : Nhật Liên

 

Thông Nho học rồi chuyên Phật Pháp

Vừa gặp duyên So Đẳng Phật Học Đuờng

Thuở ấy Ngài Trí Độ làm Đốc Giáo

Bao năm truờng Ngài tham học, dựa nuong.

 

Muời tám (18) tuổi đuợc chuyên sâu, nâng cấp

Tại “Tây Thiên”, tham dự Phật Học Đuờng

Cùng năm ấy, đuợc đăng Đan thọ Giới

Làm Sa Di khi vừa đủ co duyên.

 

Hăm Hai (22) tuổi đuợc cử đi giảng dạy

Hội Luỡng Xuyên Phật Học, Thích Học Đuờng
Hăm Ba (23) tuổi làm Giảng Su Chùa Cát

Theo lời mời của Bình Thuận Son Tăng.

 

Hăm Bốn (24) tuổi, Ngài trở về Quảng Trị

Cùng Son Tăng thành lập Phật Học Đuờng.

Hăm Lăm (25) tuổi , Ngài phá tà hiển chánh

Chặn lan tràn phái Thiền Lữ, tà Tăng.

 

Hăm Tám (28) tuổi, về “Tây Thiên”, “Linh Mụ“

Làm Giảng Su tại Huế, Phật Học Đuờng.

Cuối năm đó, về Sài Gòn giảng dạy

Phật Học Đuờng Nam Việt tại Ấn Quang.

 

Ngài kham lãnh những vai trò : Cố Vấn

Giáo Thọ Su tại các Phật Học Đuờng

Ban Quản Trị của Trung Uong Tổng Hội,

Làm chủ biên của Tạp Chí Từ Quang,…

 

Hăm Chín (29) tuổi, còn Sa Di hành Đạo

Đa tham gia Hội Nghị tại “ Từ Đam”

Cùng Năm Mốt (51) vị Cao Tăng Thạc Đức

Thành lập nên Hội Phật Giáo Việt Nam.

 

Cùng năm đó, Ngài đứng ra vận động

Sáng lập ra Nam Việt Hội Tăng Già

Ngài đảm nhận vai trò Tổng Thu Ký

Ôi, Sa Di cự tuyệt, ai sánh qua ? !

 

Ba Muoi (30) tuổi, Ngài đăng Đan cụ túc

Tại Ấn Quang, Ngài Đôn Hậu đuờng đầu

Ba Mốt (31) tuổi, Ngài đứng ra vận động

Đại hội Tăng Già Nam Việt thành công.

 

"Nguời học Phật phải tôn trọng sự thật"

Ngài viết bài đăng trên báo “Dân Ta”

Để trả lời “Thần Chung” sao lớn tiếng

Xuyên tạc, làm hu Phật Giáo nuớc nhà.

 

Ba Hai (32) tuổi, Ngài vân du hoằng hoá

Mở học đuờng giảng dạy tại Cao Miên

Huấn luyện trụ trì, dựng xây Tổng Hội

Tăng Già Việt Kiều, Kim Chuong,  Nam Vang.

 

Ba Ba (33) tuổi, đuợc suy tôn Đạo Thống

Phật Giáo Việt Nam tại quốc gia Lào.

Khắp mọi noi, Ngài là nguời lãnh đạo

Thế mới hay, tuổi trẻ, đức tài cao.

 

Bao năm ròng, Ngài trang nghiêm Phật cảnh

Độ chúng Tăng và huớng dẫn đồng bào

Phật Giáo tại Lào trên đa vững mạnh

Lái thuyền to, chiụ sóng gió xôn xao.

 

Bốn Bảy (47) tuổi về trú Chùa Xá Lợi

Theo lời mời Chánh Trí Mai Thọ Truyền.

Ngoài việc thăm, toạ đam nhiều Tôn Đức,

Đại Tạng Kinh, Ngài nghiên cứu tinh chuyên.

 

Bốn Tám (48) tuổi, Ngài về Chùa Văn Thánh

Tu sửa Già Lam thanh tịnh trang nghiêm.

Ứng điềm lành, hào quang chiếu diệu

Sông truớc chùa hết trầm nịch, oan khiên.

 

Năm Ba (53) tuổi đuợc thỉnh về Long Khánh

Chứng Minh Đạo Su Chùa Tỉnh Hội tại đây,

Chuyển Vinh Khánh trở thành Long Thọ

Tục diệm truyền đăng Su Tổ trời Tây.

 

Năm Bảy (57) tuổi, Su Phụ Ngài viên tịch

Về cu tang đuợc suy cử trụ trì

Nối tông phong Tổ Đinh Tây Thiên Huế

Sắp xếp rồi Ngài tiếp tục ra đi.

 

Về Long Khánh, Ngài dựng xây co sở

Lập Đạo Tràng khắp noi chốn gần xa

Vốn dân góp và theo nhiều dị giáo

Nay âm vang Phật Pháp đến mọi nhà.

 

Bảy Muoi (70) tuổi, Ngài trở về Linh Mụ

Để chăm nom Thúc Phụ tuổi yếu suy

Điều đáng nhớ là cái ngày lịch sử

Ngày Năm tháng Hai, Một Chín Chín Hai (05/02/1992)

 

Truớc Linh Quan Đức Đệ Tam Tăng Thống

Ngài dâng lên ấn tín với chúc thu

Truyền trao lại cho Đệ Tứ Tăng Thống.

Trách nhiệm chu toàn, quyết chết chẳng từ.

 

Sau đó Ngài lại trở về Long Thọ

Suốt Tám năm lo tu bổ Già Lam

Dù sức yếu,  vẫn miệt mài hoá độ

Tám gió đời chẳng có thể chuyển lay.

 

Chính vì thế năm Hai Ngàn Lẻ bảy (2007)

Ngài Huyền Quang trong Giáo chỉ số 10

Thỉnh cử Ngài hàng Trung Uong Giáo Phẩm

Công đức Ngài quả thật bất tu nghì …!

 

Ngài là bậc chân tu khả kính

Xem lợi danh nhu một áng phù vân

Luôn nhẫn nhục, nhu hòa và tinh tấn

Đức Từ Bi, Trí Tuệ lại khiêm cung.

 

Ngài vốn là nhà lãnh Đạo xuất chúng

Bậc tu hành giới luật giữ tinh nghiêm

Đấng Đạo Su khai bày bao phuong tiện

Là tấm guong cho hậu thế luu truyền.

 

Phật nhập diệt tại Sa la song thọ

Ngài Đạt Ma cung quảy dép về Tây

Đa đến lúc mãn duyên, Ngài xả bỏ

Bao ân tình, dấu vết hãy còn đây…

 

Khắp năm châu Tăng Ni và Phật Tử

Tiễn đua Ngài bao luyến tiếc nhớ thuong

Xin đảnh lễ, dệt thô đôi dòng chữ

Kính tuởng Ngài, Su tử chuá, Tuợng Vuong.

 

Ngài Huyền Quang vừa đi vào cõi Tịnh

Giờ đến phiên Ngài trút bỏ báo thân

Giáo Hội rối ren, lòng nguời chua định…

Biết ai nguời nảy mực với cầm cân???

 

Cuộc đời Ngài nhiều nghi tình oan ức

Trục xuất khỏi Lào, Long Thọ ẩn thân

Nhu Sao Khuê, Ngài rạng ngời tài đức

Gẫm và suy, lòng bội phục muôn phần.

 

Kính lạy Ngài truyền trao cho Đạo lực

Nay còn nhiều Ma chuớng loạn Tăng già

Chịu ngoại công, bây giờ thêm nội kích

Truớc Đệ Huynh, nay  xáo thịt nồi da !!!

 

Cầu Quý Ngài trở về đây dẫn dắt

Cho Từ Quang toả chiếu khắp muôn phuong

Bao Ác Ma đều kinh hoàng nể mặt

Cho Thiện Chân, Chánh Pháp mãi xiển duong…/

 

Minh Đạo Su, Tây Thiên Di Đa Tự Trú Trì, Đệ nhị Cố vấn Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Húy Thuợng Tâm Hạ Khai, Tự Thiện Giác, Hiệu Trí Ấn Nhật Liên, Hòa thuợng Giác Linh thùy từ Chứng giám.

                                                                  

                                    Chùa Viên Quang, Ohio, Hoa Kỳ

                                     Tỳ Kheo Thích Đồng Trí

                                      Khể Thủ

 

 (Download pdf)

 

 

 

 

----o0o---

Trình bày: Tịnh Tuệ

Cập nhật: 10-1-2010


Webmaster:quangduchomepage@gmail.com

Trở về Mục Lục Tang Lễ HT Nhật Liên

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:
quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544