Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


 

 

 

 

 

 

 


Đại Lão Hòa Thượng Thích Nhật Liên
(1923-2010)


 


 Cảm niệm
 khi xem tấm hình lịch sử.


Hòa Thượng Thích Nhật Liên, đại diện môn đồ pháp quyến của Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu, cung kính trao chúc thư, ấn tín của Viện Tăng Thống GHPGVNTN; Hòa Thượng Thích Huyền Quang  thay mặt Hội Đồng Lưỡng Viện phụng mệnh bái nhận trước kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất từ ngày lịch sử này mà duy trì được tính truyền thừa, khởi đầu cho công cuộc vận động phục hoạt pháp lý và quyền sinh hoạt của giáo hội. (Ảnh chụp tại Chùa Linh Mụ, Huế, ngày 02/5/1992) (xem hình lớn hơn)

 

*****

 

   Nhìn vào hình ảnh lịch sử
như thế này lòng con vô cùng xúc động,
con xin viết đôi dòng cảm niệm như sau:
 
 "Huyền Minh Quán Thiện Chúng Trung Tôn

Quang Thể Phù Sinh Pháp Vị Tồn
Đại Thệ Nghiêm Thân Đồng Vĩnh Trụ
Sư Vi Thắng Diệu Thuyết Chân Ngôn."

 

           Vọng bái Giác Linh của hai Ngài
                 HT. Thích Huyền Quang và HT. Thích Nhật Liên
 
Con: Phan Minh Tài.
      Úc Châu


 


 

 

 

 

----o0o---

Trình bày: Tịnh Tuệ

Cập nhật: 10-1-2010


Webmaster:quangduchomepage@gmail.com

Trở về Mục Lục Tang Lễ HT Nhật Liên

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:
quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544