Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


 

 

 

 

 

 

 

Hòa Thượng Thích Nhật Liên
(1923-2010)

**************************************

 

LIÊN HOA NHẬT CHIẾU

 

Trời về tây, sáng trên đầu núi biếc
Sen tỏa hương, lan khắp cõi bụi hồng
Trời nào mất: vận hành chẳng đi chẳng đến
Sen đâu tàn: đạo hạnh thơm ngát, sạch trong
Gậy trúc chống mòn đường Văn Thánh
Giép cỏ dặm dài lối Bàng Long
Tây Thiên trụ tích, Long Thọ trùng hưng
Một cõi bi tâm soi cửa huyền Nhật chiếu
Muôn câu niệm Phật mở pháp mầu Liên hoa.
Lúc cương lúc nhu, thể nghiệm Long-Thọ bát bất
Khiêm cung bình dị, hành tích Đạt-mạ vô ngôn.
Ghé nơi ác trược: độ ba đường như huyễn
Từ pháp không-hai: vượt muôn trùng diệt sinh
Nụ cười ẩn mật lặng lẽ gửi lại nhân gian mê ảo
Giũ mảnh tăng bào rơi hết bụi bặm dưới trăng
Phương tây lừng lững bóng ai lên đường phiêu phiêu hốt hốt
Giữa thinh không bất chợt ảnh hiện muôn nghìn mặt trời
Cúi đầu kính lễ
Nén lệ vào tim
Lão hạc bay ngang trời tự tại
Mây tịnh đầu non
Không dấu tích.
 
Thành kính vọng bái ân sư thượng Nhật hạ Liên
Đệ tử Tâm Quang – Vĩnh Hảo khấp đề.


 


Hình ảnh lịch sử

Hòa Thượng Thích Nhật Liên, đại diện môn đồ pháp quyến của Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu, cung kính trao chúc thư, ấn tín của Viện Tăng Thống GHPGVNTN; Hòa Thượng Thích Huyền Quang  thay mặt Hội Đồng Lưỡng Viện phụng mệnh bái nhận trước kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất từ ngày lịch sử này mà duy trì được tính truyền thừa, khởi đầu cho công cuộc vận động phục hoạt pháp lý và quyền sinh hoạt của giáo hội. (Ảnh chụp tại Chùa Linh Mụ, Huế, ngày 02/5/1992) (xem hình lớn hơn)
 

 

 

 

----o0o---

Trình bày: Tịnh Tuệ

Cập nhật: 10-1-2010


Webmaster:quangduchomepage@gmail.com

Trở về Mục Lục Tang Lễ HT Nhật Liên

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:
quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544