Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


 

 

 

Hòa Thượng Thích Nhật Liên

 


 

   
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu
C/o: Chùa Khánh Anh
14 Ave Henri Barbusse, 92220 Bagneux
Tel: 01 4655 8444, Fax: 01 4735 5908

E-mail:
khanhanh@wanadoo.fr


 

Tri Tán Công Đức
Hòa Thượng thượng Tâm hạ Khai hiệu Nhật Liên vừa viên tịch tại Việt Nam.
 

Kính bạch Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng chứng minh

Kính bạch Chư Tôn Đức Ban Tổ Chức Tang Lễ

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng, Ni

Kính thưa Chư Tăng Ni cùng quý Môn đồ, Pháp quyến

Được tin cẩn báo Trưởng lão Hòa Thượng thượng Tâm hạ Khai, tự Thiện Giác, hiệu Trí Ấn Nhật Liên, đã an nhiên thâu thần thị tịch ngày 08-01-2010, nhằm ngày 24 tháng 11 năm Kỷ Sửu tại quê nhà Việt Nam, sau 87 năm trụ thế hoằng hóa độ sanh, công viên quả mãn.

Hòa Thượng nguyên Phụ tá Đức Tăng Thống kiêm Chánh Văn Phòng Viện Tăng Thống; nguyên Đạo Thống Phật Giáo Việt Nam tại Lào kiêm Trú trì Chùa Bàng Long tại Vientiane; đương vi Trụ trì Tổ đình Tây Thiên, Huế; Chứng minh Đạo sư kiêm Viện chủ Chùa Long Thọ, Long Khánh, Đồng Nai; Trụ trì Văn Thánh Cổ Tự, Bình Thạnh, Sài Gòn.

Sự thuận thế theo dòng chuyển hóa vô thường của Ngài, là một mất mát lớn lao của Phật Giáo Việt Nam quốc nội hải ngoại nói chung, với Tây Thiên, Long Thọ, Văn Thánh nói riêng, nhất là môn đồ, pháp quyến từ nay vắng bóng nương tựa một bậc Tôn Sư đạo cao đức trọng.

Để tri tán công đức và hành trạng của một bậc Cao Tăng đại thụ, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu xin chân thành chia sẻ với Chư Tôn Đức trong nước, ngoài nước, với Chư Tôn Đức Tăng Ni 3 ngôi Cổ Tự tại Huế, Đồng Nai, Sài Gòn và quý Môn đồ, Pháp quyến. Đồng thời, tất cả cơ sở Chùa, Viện Phật Giáo Việt Nam trong vùng Âu Châu sẽ tuỳ nghi trang nhiêm tổ chức tại từng trụ xứ những Buổi Lễ Cầu Siêu Tưởng Niệm trong thời gian Tang Lễ và Thất Thất Trai Tuần dâng lên Giác linh Hòa Thượng.

Một buổi lễ Truy Tán Công Đức chung cho toàn Giáo Hội Âu Châu sẽ được tổ chức vào 15 giờ chiều chủ nhựt 07/02/2010, tại chùa Khánh Anh 14 Av Henri Barbusse. 92220 Bagneux (France).

Vậy kính thông báo đến chư Tôn Đức và Toàn thể Phật tử Việt Nam vùng Âu Châu, nhất là Chư Tăng Ni và Phật tử đã có nhân duyên thân cận, học hỏi, tu tập với Cố Hòa Thượng trong suốt thời gian Ngài hoằng hóa tại nước Lào. Xin trân trọng kính mời Chư liệt vị và bà con phật tử nhín chút thì giờ về dự lễ Truy Tán Công Đức Cố Hòa Thượng Thích Nhật Liên vào thời gian và địa điểm nói trên.

Nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Trưởng lão Hòa Thượng cao đăng Phật Quốc, tiếp tục hạnh nguyện độ tha, hồi nhập Ta Bà, cứu độ quần sinh, góp phần giải cứu và xây dựng thanh bình cho Quê hương, Dân tộc và Phật Giáo Việt Nam.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Bagneux ngày 12/01/2010

Thành tâm cung bái,

TM Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương và

Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu.

Hòa Thượng Thích Minh Tâm (Ấn ký)

 

 

 


 

 

 

 

----o0o---

Trình bày: Tịnh Tuệ

Cập nhật: 10-1-2010


Webmaster:quangduchomepage@gmail.com

Trở về Mục Lục Tang Lễ HT Nhật Liên

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:
quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544