Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


 

 

 

Hòa Thượng Thích Nhật Liên

 


 

 

HỘI THÂN HỮU GIÀ LAM

GIA LAM BUDDHIST ALUMNI ASSOCIATION, INC.

715 Vista Avenue, Escondido, CA 92026. Tel: (760) 739-8063

 

Kính gửi: - Chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni trong môn đồ pháp quyến của Cố Đại Lão Hòa Thượng  thượng Tâm hạ Khai, hiệu Trí  Ấn Nhật Liên,
     - Thượng Tọa Thích Nguyên Lạc và Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc,
                                   

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch chư Tôn Đức,
Được tin Đại Lão Hoà Thượng thượng TÂM hạ KHAI, tự THIỆN GIÁC, hiệu TRÍ ẤN NHẬT LIÊN, Nguyên Đạo thống Phật Giáo Việt Nam tại Lào, kiêm Trú trì Chùa Bàn Long tại Vientiane (1955-1969); Viện chủ Chùa Văn Thánh cổ tự, Quận Bình Thạnh, Sài Gòn (1970-2010); Nguyên phụ tá Đức Tăng Thống kiêm Chánh Văn Phòng Viện (1974); Chứng minh Đạo sư Kiêm Viện chủ Chùa Long Thọ, Long Khánh (1975-2010); Trú trì Tổ đình Tây Thiên, Thừa Thiên, Huế (1975-2010), đã an tường thị tịch vào lúc 17 giờ  ngày 08 tháng 01 năm 2010, nhằm ngày 24, tháng 11 năm Kỷ sửu, tại Long Khánh, trụ thế 87 năm, hạ lạp 57. Lễ nhập Kim Quan vào lúc 17 giờ, ngày 09/01/2009, Lễ Nhập Bảo Tháp vào lúc 8 giờ sang ngày 14/1/2010 tại Chùa Long Thọ B2 Hùng Vương, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam.
Toàn thể thành viên Hội Thân Hữu Già Lam nhất tâm đê đầu hướng về Tổ Đình Long Thọ, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam thành kính đảnh lễ Giác Linh Cố Đại Lão Hòa Thượng cao đăng Phật Quốc, nguyện Giác Linh Cố Đại Lão Hòa Thượng bất xả bổn thệ, lân mẫn hữu tình, hồi nhập Ta Bà phân thân hóa độ. Toàn thể thành viên Hội Thân Hữu Già Lam thành tâm phân ưu cùng chư Tôn Đức Tăng, Ni môn đồ pháp quyến của Cố Đại Lão Hòa Thượng.


              Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
                                                       Thành kính phân ưu.
                                        Escondido, ngày 9 tháng 1 năm 2010
                                                 TM Hội Thân Hữu Già Lam
                                                            Hội Trưởng
                                               Tỳ Kheo Thích Nguyên Siêu

 


 

 

 

 

----o0o---

Trình bày: Tịnh Tuệ

Cập nhật: 10-1-2010


Webmaster:quangduchomepage@gmail.com

Trở về Mục Lục Tang Lễ HT Nhật Liên

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:
quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544