Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


 

 

 

Hòa Thượng Thích Nhật Liên

 


 

   

Điện Thư Phân Ưu của GHPGVNTNHN/Canada cùng môn đồ Pháp quyến cố Đại lão Hòa Thượng Thích Nhật Liên tân viên tịch

 

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Kính gửi: Chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni trong môn mồ pháp quyến

được tin Đức Đại lão Hoà thượng thượng TÂM hạ KHAI,
tự THIỆN GIÁC,
hiệu TRÍ ẤN NHẬT LIÊN
 

- Nguyên Đo thng Pht Giáo Vit Nam ti Lào, kiêm Trú trì Chùa Bàn Long ti Vientiane (1955-1969)

- Vin ch Chùa Văn Thánh c t, Qun Bình Thnh, Sài Gòn (1970-2010)

- Nguyên ph tá Đc Tăng Thng kiêm Chánh Văn Phòng Vin (1974)

- Chng minh Đo sư Kiêm Vin ch Chùa Long Th, Long Khánh (1975-2010)

- Trú trì T đình Tây Thiên, Tha Thiên, Huế (1975-2010)

Duyên trn đã mãn, Ngài x báo thân vào lúc 17 gi  ngày 08 tháng 01 năm 2010, nh m ngày 24, tháng 11 n ăm Kỷ sửu ti Long Khánh

Trụ thế: 87 tui, h lp: 57

L nhp quan s được long trng c hành vào lúc 17 gi 00, ngày 25 tháng 11  năm K Su (Nhm Ngày Thứ Bảy,09/01 /2009) ti Chùa Long Th B2 Hùng Vương, Long Khánh, Đng Nai

Thay mặt toàn thể Tăng Ni Phật Tử thuộc GHPGVNTNHNtại Canada, chúng con xin chân thành gửi lời phân ưu đến HT Thích Trí Chơn, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa-Kỳ; TT. Thích Trí Thành Tổng Vụ Trưởng, Tổng Vụ Tăng Sự GHPGVNTNHN/Canada; TT. Thích Nguyên Lạc, Chủ Tịch Ủy Ban Giám Sát GHPGVNTNHN/Canada, TT. Thích Tâm Đăng Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh NiênTT. Thích Nguyên Lộc Trụ trì chùa Vạn hạnh - Nanté (Pháp Quốc), TT. Thích Tâm Đăng, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTNHN/Canada cùng toàn thể Tăng, Ni môn đồ pháp quyến trong và ngoài nước. Nhất tâm cầu nguyện Giác -Linh cố Đại Lão HT thượng TÂM hạ KHAI, tự THIỆN GIÁC, hiệu TRÍ ẤN NHẬT LIÊN Cao Đăng Phật Quốc, Hồi Nhập Ta Bà, Phát Nguyện Độ Sanh, Đồng Thành Chánh Giác.

Ottawa , Canada,  PL 2553 , ngày 08 tháng 1 năm 2010
 
TM Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN tại Canada
 (ấn ký)
 
 Tỳ Kheo Thích Bổn Đạt

 


 

 

 

 

----o0o---

Trình bày: Tịnh Tuệ

Cập nhật: 10-1-2010


Webmaster:quangduchomepage@gmail.com

Trở về Mục Lục Tang Lễ HT Nhật Liên

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:
quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544