Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


 

 

 

Hòa Thượng Thích Nhật Liên

 


 

   
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu
Chùa Khánh Anh
14 Ave Henri Barbusse, 92220 Bagneux
Tel: 01 4655 8444, Fax: 01 4735 5908

E-mail:
khanhanh@wanadoo.fr

 

Paris Ngày 09 tháng 01 năm 2010

 

TÂY THIÊN PHẬT QUỐC

 

Kính gởi: Ban tổ chức tang lễ và môn đồ pháp quyến của cố Đại Lão

Hòa Thượng Thích Nhật Liên 

GHPGVNTN Âu Châu vừa hay tin Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Nhật Liên, nguyên phụ tá Đức Tăng Thống kiêm chánh văn phòng Viện, Trụ trì Tổ Đình Tây Thiên Huế, chứng minh đạo sư kiêm Viện Chủ Chùa Long Thọ, Long Khánh, Đồng Nai vừa an nhiên thị tịch vào ngày 08 tháng 01 năm 2010 sau 87 năm trụ thế.

Chúng tôi đại diện cho Tăng Ni và tín đồ thuộc GHPGVNTN Âu Châu thành kính truy niệm công đức của Đại Lão Hòa Thượng đã hy hiến đóng góp phần mình cho công việc hoằng pháp lợi sanh ở trong cũng như ngoài nước Việt Nam; đồng thời chúng tôi cũng xin cầu nguyện cho giác linh của Đại Lão Hòa Thượng được CAO ĐĂNG THƯỢNG PHẨM và xin chia xẻ sự mất mát to lớn nầy đối với môn đồ pháp quyến cũng như GHPGVNTN ở trong và ngoài nước.

 

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

 

T.M GHPGVNTN Âu Châu

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

H T Thích Minh Tâm ấn ký

 

 

 


 

(xem tiểu sử HT Thích Nhật Liên)

 

 

 

----o0o---

Trình bày: Tịnh Tuệ

Cập nhật: 10-1-2010


Webmaster:quangduchomepage@gmail.com

Trở về Mục Lục Tang Lễ HT Nhật Liên

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:
quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544