Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


 

 

 

Hòa Thượng Thích Nhật Liên

 


 

   

HOÀI NIỆM

 

Một chiếc lá vàng rơi,

Giữa mùa Đông năm Sửu,

Để lại giữa dòng đời,

Dấu chân vàng nơi nơi.

               

                   Bàng Long cây sầu muộn,

                  Thiên Mụ hiu hiu buồn,

                 Tây Thiên dương rủ lá,

                Văn Thánh thầm lặng trông.

 

Lưỡng Xuyên kia mấy thuở,

Học chúng Tăng ngóng chờ,

Long tượng xưa đã khuất

Người ở lại chơ vơ….

 

                             California,ngày 11.01.2010

                         Hướng vọng bái Giác Linh Thầy

                                 Đệ Tử Chánh Trí

 

 


 

(xem tiểu sử HT Thích Nhật Liên)

 

 

 

----o0o---

Trình bày: Tịnh Tuệ

Cập nhật: 10-1-2010


Webmaster:quangduchomepage@gmail.com

Trở về Mục Lục Tang Lễ HT Nhật Liên

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:
quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544