Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


 

 

 

 

 

 BBC (Hồng Nga) phỏng vấn TT Quảng Ba về Lễ Đại Tường Đức Tăng Thống: mp3

 

Trở về trang tưởng niệm Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang

 

 

 

----o0o---


Trình bày: Quảng Tuệ Duyên

Cập nhật: 20-6-2010


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544