Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

 

 


Thành Kính Tưởng Niệm
Cố Hòa Thượng Thích Hộ Giác
(1928-2012)
  

 

Cáo Phó Tang lễ HT Thích Hộ Giác
Tiểu Sử HT Thích Hộ Giác. TK.Thích Minh Giác
Hành Trạng HT Thích Hộ Giác. TK.Thích Giác Đẳng
Tin viên tịch. Trang Nhà Quảng Đức
Thông Tư Lễ Tưởng Nguyện.... HT Thích Viên Lý
Chương trình tang lễ Cố HT Thích Hộ Giác
Hình chân dung của Hòa Thượng Hộ Giác
Tang Lễ Cố Hòa Thượng Thích Hộ Giác Thập Phần Viên Mãn


Video:

Lễ Nhập Kim Quan Hòa Thượng Hộ Giác
Lễ kính viếng Giác Linh HT Hộ Giác (ngày 12-12-2012)
Lễ kính viếng Giác Linh HT Hộ Giác (ngày 13-13-2012)  
Lễ kính viếng Giác Linh HT Hộ Giác ( ngày 14-12-2012)  
Lễ kính viếng Giác Linh HT Hộ Giác (ngày 15-12-2012)
Lễ kính truy niệm Giác Linh HT Hộ Giác (ngày 16-12-2012)
Lễ cung tiễn kim quan HT Hộ Giác đến nơi trà tỳ (ngày 16-12-2012)

Hình ảnh:

Lễ Nhập Kim Quan Hòa Thượng Hộ Giác
Lễ kính viếng Giác Linh Hòa Thượng Hộ Giác
Lễ tưởng niệm Hòa Thượng Hộ Giác tại Úc Châu 
Giáo Hội Úc Châu kính viếng Giác Linh Hòa Thượng Hộ Giác
Lễ tưởng niệm Hòa Thượng Hộ Giác tại Tu Viện Quảng Đức, Úc Châu 
Hình ảnh Lễ Truy Niệm HT.Thích Hộ Giác tại Chùa Giác Nhiên, Tân Tây Lan
Hình ảnh Lễ Truy Niệm & Cung Tống Kim Quan HT. Hộ Giác đến nơi trà tỳ (16-12-2012)


Điện Thư Phân Ưu:
Thông tư Lễ Cầu Nguyện Chung. Giáo Hội Úc Châu
Thông Tư Lễ Cầu Nguyện Chung. Giáo Hội Úc Châu (bản đăng báo Việt Luận)

Điện Thư Phân Ưu. Giáo Hội Úc Châu
Điện Thư Phân Ưu. Giáo Hội Âu Châu
Điện Thư Phân Ưu. Giáo Hội Hoa Kỳ
Điện Thư Phân Ưu. Giáo Hội Canada

Điện Thư Phân Ưu. HT Thích Huyền Tôn
Điện Thư Phân Ưu. HT Thích Minh Tâm
Điện Thư Phân Ưu. HT Thích Giác Lượng
Điện Thư Phân Ưu. HT Thích Như Điển
Điện Thư Phân Ưu. HT Thích Tuệ Chiếu
Điện Thư Phân Ưu. HT Thích Trí Hải
Điện Thư Phân Ưu. TT Thích Tịnh Đạo
Điện Thư Phân Ưu. TT Thích Tâm Phương
Điện Thư Phân Ưu. TT Thích Minh Đức
Điện Thư Phân Ưu. TT Thích Tâm Thiện
Điện Thư Phân Ưu. Vụ Ni Bộ Úc Châu

Khấp Nguyện. GĐPTVN tại Hoa Kỳ
Thông Tư Cầu Nguyện. GĐPTVN tại Hoa Kỳ
Cầu Nguyện Giác Linh Hòa Thượng. GĐPTVN Trên Thế Giới

Điện Thư Phân Ưu. Việt Nam Quốc Dân Đảng
Điện Thư Phân Ưu. Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại-Canada
Điện Thư Phân Ưu. Nhiều tổ chức khác

Điếu văn tưởng niệm:

Đôi lời tưởng niệm. HT Thích Tín Nghĩa
Điếu văn kính viếng HT. Hộ Giác Tỳ Kheo Giới Đức
Ngưỡng vọng cuộc đời.... TT Thích Nhật Tân
Tưởng niệm HT Hộ Giác. TT Tuệ Siêu
Ôn đi như hạt mưa lay. Tâm Thường Định
Gởi chút ngậm ngùi về chốn xa xăm. Giác Đạo Dương Kinh Thành
 


Nhạc tưởng niệm:

Nhạc phẩm Kính lạy Giác Linh Thầy
Trọn Nghĩa Ơn Thầy. Thơ Mặc Giang, nhạc:Trịnh Vĩnh Thành
Xin Thầy quay lại. Thơ Mặc Giang, nhạc: Hồng Phúc
Tiễn bước về Tây. Thơ Mặc Giang, nhạc: Hoàng Huệ Văn
Hình ảnh HT. Hộ Giác chứng minh Lễ Khánh Thành TV Quảng Đức năm 2003
Hình ảnh HT. Hộ Giác chứng minh Đại Hội kỳ 03 tại Chùa Phổ Quang, Tây Úc năm 2007
 


Tác phẩm của HT. Thích Hộ Giác:

Pháp thoại  HT.Thích Hộ Giác
Bát Quan Trai.  HT.Thích Hộ Giác
Đại Đế Asoka.  HT.Thích Hộ Giác
Tình đời ý đạo (sách) HT.Thích Hộ Giác
Đạo Từ tại Đại Hội PG kỳ 01 (1999) tại Úc Châu HT.Thích Hộ Giác
Đạo Từ tại Đại Hội PG kỳ 03 (2007) tại Úc Châu HT.Thích Hộ Giác
Đạo Từ Lễ Khánh Thành TV Quảng Đức (2003) HT.Thích Hộ Giác
 

Sách đọc:

Trúc Lâm Dậy Sóng. HT.Thích Hộ Giác


Video bài giảng của HT. Thích Hộ Giác:

Ý Nghĩa Phật Đản (1991).  HT.Thích Hộ Giác

 

  

 

---o0o---

 

Cập nhật: 9-12-2012

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com Trở về Trang Tưởng Niệm

Đầu trang


The number of net readers since May 15, 1999

 

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544