Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

Tưởng Niệm
Hòa Thượng Thích Đức Niệm


...... ... .

 

TƯỞNG NIỆM
HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỨC NIỆM

(1937-2003)

P.L.2548-2005

 

 


MỤC LỤC

 

- Lời từ biệt
- Lời Nói Đầu

Phần I-Tiểu Sử, Trích Lục Nhật Ký,

1.Tiểu sử         

2.Trích lục Nhật ký

3.Hình ảnh liên quan đến cuộc đời        
4.Hình ảnh Phật Học Viện Quốc Tế
5.Những tác phẩm, dịch phẩm của HT Đức Niệm (photo)
6.Những tác phẩm, dịch phẩm của HT Đức Niệm (text)

 

Phần II-Diễn Văn, Điếu Văn, Cảm Tạ Của Ban Tổ Chức  

4.Diễn văn của Hòa thượng Trưởng Ban Tổ Chức        

5.Khẩn điện phân ưu của Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang       

6. Điếu văn của Hòa thượng Thích Tâm Châu   

7. Điếu văn của GHPGVNTHHN-HK

8. Điếu văn của Giáo Hội Úc Châu      

9. Điếu văn của Hòa thượng Thích Huyền Tôn  

10. Điếu văn của Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh 

11.Cảm tạ của Ban Tổ Chức   

Phần III-Thơ Văn Tưởng Niệm       

12.Người Bạn Khó Quên         Thích Thắng Hoan       

13.Những Năm Chung Sống Với HT Thích Đức Niệm Thích Trí Chơn

14.Những Người Muôn Năm Cũ          Thích Minh Tâm          

15.Tưởng Nhớ Thầy     Nguyễn Hữu Vinh        

16.Hương Đạo Hạnh    Huỳnh Kim Quang       

17. Ơn Giáo Dưỡng      Lý Mỹ Hương

18.Xa Thầy (thơ)          Tịnh Tâm         

19.Một Con Người Một Quê Hương    Thích Nguyên Siêu       

20.Ghi Nhớ Ơn Thầy    TN Như Hoa  

21. Đốt Nén Hương Này          Nguyễn TK Chung -     Nguyễn Chiêu Tường   

22.Hai Lối Đi Về          Thích Bảo Lạc

23.Tưởng Niệm Ân Sư Thích Diệu Tánh          

24.Kính Dâng Giác Linh Sư Ông          Ni Chúng Vĩnh Phước  

25.Nhớ Thầy    Thích Quảng Thiện       

26.Khóc Thầy (thơ)      Diệu Thanh      

27.Ngọn Gió Cuối Thu Thích Như Điển

28.Tỳ Kheo Quê Mùa  Thích Quảng Điền        

29.Những Kỷ Niệm Với HT Thích Đức Niệm   Thích Tín Nghĩa

30.Tưởng Niệm Cố HT Thích Đức Niệm          Trần Quang Thuận       

32.Tưởng NiệmTN Như Đức  

33.Hoài Niệm Ân Sư    TN Quảng Tịnh

34.Tưởng Nhớ Thầy (thơ)         Hồ Hương Lộc

35.Hình Bóng Ân Sư    Càn Mộc         

36.Thầy Đi Như Ước Nguyện   Thích Quảng Định        

37.Khóc Thầy  TN Đức Thường         

38.my Master   Chơn Quang    

39.Tấm Lòng Của ThầyThích Minh Chí

40.Ai Điếu        Thích Tâm Quang        

41.Nhìn Người Từ Xa  Quảng Thành 
42.Phật tại tâm. Tuyển tập thơ của HT Đức Niệm
  

Phần IV-Tư Liệu Tang Lễ    

42.Lời Tác bạch của môn đồ pháp quyến         

43.Cáo phó     

44.Thông tư    

45.Ban Tổ Chức Tang Lễ        

46.Chương Trình Tang Lễ        

47.Chương Trình Lễ Nhập Kim Quan  

48.Chương Trình Lễ Cung Tiễn Kim Quan Trà Tỳ        

49. Đồ Hình cung Tiễn Kim Quan Trà Tỳ         

50.Thư, Điện văn, Điện thư      

51. Vòng hoa  

52.Trướng, Liễn phúng niệm    

53.Sổ Tang Lưu Niệm 

54.Phóng sự Lễ Cung Tiễn Kim Quan Trà Tỳ( Nhật Báo Người Việt)  

Phần V-Hình Ảnh      

55.Tang Lễ      

56.Vòng hoa (hình)      

57.Lễ Chung thất         

58.Lễ Thủy hóa

59.Lễ Cung nghinh và tôn trí Xá lợi vào Bảo tháp tại Sàigòn, Việt Nam 

60.Bảo tháp

 

 

 

 

LỜI TỪ BIỆT

 

 

Phật lịch 2546

Phật-Học-Viện Quốc-Tế, ngày 10 tháng 1 năm 2003

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,

Kính thưa toàn thể Qúy Phật tử,

Tôi lâm trọng bệnh, ngày giờ về hầu Phật cũng đã gần kề. Tôi để lại những giòng này, để khi ra đi, thay thế cho những lời từ biệt.

1-Đối với Chư Tôn Đức lãnh đạo các Giáo Hội Phật Giáo ở hải ngoại, tôi thành tâm nguyện cầu Tam Bảo gia hộ quý Ngài than tâm thường an lạc, Phật sự viên thành, tiếp tục những nỗ lực giúp đưa Phật giáo trong nước vượt thoát cơn Pháp nạn hiện nay để góp phần xây dựng Đất nước và Dân tộc được tự do, thịnh vượng.

2-Đối với Huynh Đệ Tăng Ni, tôi thiết tha kêu gọi quý vị phát huy sơ tâm xuất gia,lấy giới luật làm đầu, cố hàn gắn những rạn nứt do bất đồng quan điểm, để luôn sống trong Lục Hòa và xứng đáng là rường cột của Phật Giáo Việt Nam ở hải ngoại trong tương lai.

3-Đối với toàn thể Phật tử, cầu nguyện tất cả quý vị tâm Bồ Đề không thối chuyển, tinh tấn một đời tu hành, một đời làm việc thiện và tích cực giáo hóa gia đình sống theo chánh pháp.

Trên bước đường hoằng pháp mấy chục năm qua, nếu tôi có điều gì sơ xuất lỗi lầm, tôi xin thành tâm sám hối, cầu xin Chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể Phật tử hoan hỹ tha thứ cho. Nếu tôi có làm được chút gì có lợi cho Đạo, chắc chắn là do sự tận tình giúp đỡ của Chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể Phật tử. Giờ đây tôi xin thành tâm thâm tạ tất cả và xin hồi hướng công đức đến tất cả chúng sanh để cùng giải thoát.

Trọng bệnh Tỳ-kheo Thích Đức Niệm

 

 

Lời Nói Đầu  

Sau thời gian dài lâm trọng bệnh, Cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm, nguyên Chánh Văn Phòng Hội Đồng Đại Diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa kỳ- Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, Viện chủ khai sang Phật Học Viện Quốc Tế, đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch ngày 21 tháng 3 năm 2003, nhằm ngày khánh đản Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 19 tháng 2 năm Quý Mùi tại tịnh thất của Ngài, giữa âm vang tiếng niệm Phật tiếp dẫn của chư Tăng và môn đồ Pháp quyến.

Tang lễ của Hòa Thượng đã được tổ chức trang trọng với sự tham dự đông đảo của chư tôn thiền đức Tăng Ni, các tổ chức Phật giáo và đồng bào Phật tử đến từ khắp nơi trên thế giới, trong cũng như ngoài giáo hội, gồm đủ các tong phái, hệ phái Phật giáo Việt Nam đang sinh hoạt ở hải ngoại.

Liễu ngộ sự vô thường, vạn vật đều không, Ngài học theo hạnh của chư Tổ xem sự đến và đi giữa cuộc đời như chim nhạn và giòng nước trong bài thi kệ của Hương Hải thiền sư:

Nhn quá trường không,

Ảnh trm hàn thy.

Nhn vô di tích chi ý,

Thy vô lưu nh chi tâm.

(Nhạn bay qua từng không,

Bóng soi trên giòng nước.

Nhạn không có ý lưu lại dấu tích,

Nước không muốn giữ bóng trên sông ).

Những gì được gọi là thành tựu trong cuộc đời hành đạo của mình, Hòa Thượng xem đó là kết quả của sự giúp đỡ, đóng góp chung của chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử. Ngay đến nhục thân của Hòa Thượng, trong bản di chúc đầu tiên, Ngài dạy sau khi thiêu, hãy đem tro cốt bón cho cây cối trong vườn Thiền của Phật học Viện, nhưng các đệ tử cảm thấy không đành, vừa không biểu lộ được sự tôn kính đối với bậc tôn sư, vừa thiếu sự thanh tịnh nên xin Ngài nghĩ lại. Sau đó, Ngài tùy thuận và di huấn đem rãi xuống biển. Trong những ngày cuối cùng, thể theo sự thỉnh cầu của môn đồ pháp quyến tại Việt Nam, trong đó có nhiều vị chưa bao giờ gặp Hòa Thượng, Ngài đã tùy thuận dung một phần nhỏ để cho thỉnh chuyển về Việt Nam. Di huấn hậu sự của Ngài vừa thể hiện sự thấu triệt được cái lý vô thường của vạn pháp vừa tùy thuận tâm niệm của môn đồ để làm phương tiện sách tấn noi theo tu học.

Trên mặt tục đế, tuy xác than tứ đại của Hòa Thượng ra đi nhưng công hạnh của Ngài vẫn còn đó, với môn đồ tiếp tục tu học và hành đạo, với Giáo Hội Ngài đã tha thiết góp phần xây dựng, và trên hết, với kinh sách Ngài đã soạn, dịch và ấn hành trong suốt mấy chục năm qua cho tứ chúng có chỗ y cứ tu học.

Nhân lễ đại tường, môn đồ pháp quyến thực hiện cuốn Tưởng Niệm Cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm  để lưu giữ cuộc đời hành đạo và công hạnh của Ngài như là tấm gương và chỗ tựa tinh thần cho đồ chúng và đàn hậu học của Ngài noi theo; Cũng để biểu lộ niềm kính tiếc sâu xa và tâm nguyện muốn đền đáp trong muôn một thâm ân giáo dưỡng đối với bậc tôn sư đã tạo nên giới than huệ mạng cho mình. Và mặt khác để ghi lại với tất cả sự chân thành tri ân của môn đồ pháp quyến, những hình ảnh, chứng liệu của chư tôn Giáo phẩm, chư tôn đức Tăng Ni, các tổ chức, đoàn thể và Phật tử đã chứng minh, phúng niệm, phân ưu, tham dự và cầu nguyện trong tang lễ. Hình ảnh hòa hợp của chư Đại tăng thuộc nhiều tông phái, hệ phái, trong và ngoài Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, vốn đã là một tâm nguyện thiết tha lúc sinh tiền của Cố Hòa Thượng.

Tập kỷ yếu này, ngoài những tư liệu, hình ảnh, văn thơ viết về cuộc đời tu học, hành đạo và tang lễ của cố Hòa Thượng, đặc biệt còn có phần trích đăng những trang nhật ký của Ngài gồm phần lớn là những bài thơ, được viết từ khi đến Hoa Kỳ hành đạo  cho đến bốn tháng trước khi thị tịch. Lời lẽ bình dị, chất phác nhưng dung chứa một tâm hồn luôn luôn thiết tha với làng xóm, quê hương và bản hoài hoằng pháp độ sanh của Ngài.

Mặc dù với nhiều cố gắng nhưng chắc không sao tránh khỏi những sai sót, kính mong chư tôn đức Tăng Ni, quý vị thiện hữu tri thức và đồng bào Phật tử hoan hỷ niệm tình tha thứ và bổ khuyết.

Phật Học Viện Quốc Tế, tháng 12 năm 2004

Môn đồ Pháp quyến

 

---o0o---
 

Xem tiếp : 01 > 02> 03> 04> 05> 06


---o0o---

Chân thành cảm ơn Đại Đức Thích Minh Chí gởi tặng trang nhà Quảng Đức
tập Kỷ Yếu này và nhiều Kinh Sách do Cố HT Đức Niệm soạn dịch. Trang nhà sẽ lần lượt đăng tải.
(TK Thích Nguyên Tạng, 9-2006)

---o0o---
Vi tính: Kim Thư; Trình bày: Nhị Tường
Cập nhật: 01-09-2006

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Nhân Vật Phật Giáo VN

Đầu trang

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com