Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


 

 

 

 

 

 

 


Tưởng niệm
Đức Đệ Tam Tăng Thống
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Hòa Thượng Thích Đôn Hậu 

Đăng trong tạp chí Phật Giáo Việt Nam Số 80 04-92


Source: www.thuvienhoasen.org

 

 

 

----o0o---

Cập nhật: 10-1-2010


Webmaster:quangduchomepage@gmail.com

Trở về Trang Tưởng Niệm HT Đôn Hậu

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:
quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544