Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


 

 

 

Đôi nét về
Hòa Thượng Thích Giác Trí

 

HT Thích Giác Trí, húy Nguyên Quán, phương trượng chùa Long Hoa, quận Phù Cát - Bình Định, tuổi Mậu Thìn 1928, năm nay 80 tuổi. Năm 13 tuổi Ngài xuất gia với Đại sư Huyền Giác, là Trụ trì tổ đình Tịnh Lâm Phù Cát. HT Mật Hiển 1907-1992 chùa Trúc Lâm, Huế, thọ giới Tỳ kheo tại đây năm 1935, giới đàn do HT Huyền Giác thành lập, thỉnh Tổ quốc sư Phước Huệ làm Đàn Đầu Hòa Thượng.

Đại sư Huyền Giác 1881-1954 là trưởng tử của Pháp sư Phổ Huệ 1870-1931 http://www.quangduc.com/Danhnhanvn/65danhtang02.html . Pháp sư Phổ Huệ là vị  Pháp sư thứ hai, đồng thời với Quốc sư Phước Huệ 1869-1945 chùa Thập Tháp http://www.quangduc.com/Danhnhanvn/64danhtang2.html , cùng được triều đình mời ra Huế để dạy Kinh cho Hoàng gia trong các đời vua Thành Thái, Khải Định, Bảo Đại.


HT Thích Giác Trí

Ngài Giác Trí thọ giới Sa Di tại Tổ đình Thiên Đức năm 1942 lúc 15 tuổi, tức là đồng đàn với HT Đỗng Minh 1927-2005 (được Bổn Sư là HT Huyền Tân 1911-1979 ở Phan Rang gởi ra thọ giới tại Tổ đình Thiên Đức). Giới đàn do Tổ Huệ Chiếu, Tâm Tịnh 1897-1970, làm Đàn Đầu.

Vì Ngài Huyền Giác viên tịch sớm nên HT Giác Trí được Bổn sư di chúc đến xin y chỉ với HT Tâm Tịnh - Huệ Chiếu (là sư ông của TQB) tại Tổ đình Thiên Đức http://www.quangduc.com/Danhnhanvn/64danhtang4.html, và sau đó được Tổ Tâm Tịnh gởi đến tham học Kinh Luật Luận với sư huynh là HT Nguyên Lưu - Giác Tánh 1911-1987, (Bổn sư Phù Pháp của TQB) tại Phật học đường tại Tổ Đình Hưng Long, trong thời gian 9 năm Việt Minh 1945-1954.

Có hơn 50 Tăng Ni Bình Định và miền Trung đã được HT Giác Tánh (HT Giác Tánh là bạn đồng song ở Phật học đường Tây Thiên do Quốc sư Phước Huệ giảng dạy thời 1928-1935 với các HT: Trí Thủ 1909-1984, Đôn Hậu 1904-1992, Mật Hiển 1907-1985, Mật Nguyện 1911-1972, Phúc Hồ 1904-1986, Hành Trụ 1905-1986, Thiện Hòa 19??-1978, Huyền Tân 1911-1979, v.v...) đào tạo tại Tổ đình Hưng Long trong thời gian từ 1942 đến 1970 là năm HT Giác Tánh rời Hưng Long về nhận lãnh Trụ trì Tổ đình Thiên Đức sau khi Bổn sư viên tịch. 

Ngài Giác Trí thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn chùa Hải Đức Nha Trang năm 1957, đồng đàn với HT Trừng San 1922-1991, và HT Như Huệ là Hội Chủ GHPGVNTN Hải Ngoại UĐL-TTL hiện nay. Giới đàn nầy do HT Giác Nhiên 1878-1979 (đức đệ nhị Tăng Thống GHPGVNTN 1973-1978) làm Đàn Đầu .  Xem http://www.quangduc.com/Danhnhanvn/82htgiacnhien.html .

HT Giác Trí cũng được chính thức cử về làm Trụ trì chùa Long Hòa cũng từ năm đó.

Trước 1975, Ngài Giác Trí làm Chánh Đại Diện GHPGVNTN quận Phù Cát, và sáng lập Trường Bồ Đề Phù Cát.

Ngài thế độ rất nhiều vị Tăng Ni, mà trưởng tử là TT Thích Nhật Quang (sinh 1939, năm nay 69 tuổi, bạn học đồng song tại Phật Học Viện Phước Huệ chùa Thập Tháp với TQB thời kỳ 1969-1973), hiện Trụ trì chùa Long Đức, Phù Cát, Bình Định.

Đại đức Thích Quảng Độ, được Ngài Giác Trí cử làm Trụ trì chùa Long Hoa, hiện cũng là Thư Ký Trường Trung Cấp Phật Học Nguyên Thiều, Bình Định.Mùa An Cư năm 2007, HT Thích Giác Trí đã đến thăm Úc Châu và chứng minh Trường Hạ Vạn Hạnh, Thủ Đô Canberra, theo lời cung thỉnh của TT Thích Quảng Ba.

 

 (Thích Quảng Ba ghi vội 6/7/2007)

 

 

 

 

----o0o---

Trình bày: Ngọc Dung - Vĩnh Thái

Cập nhật: 7-2007


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544