Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

 

Giáo Hội Phật Giáo Linh-Sơn Pháp quốc

 

PL. 2550, ngày 07 tháng 05 năm 2006

CÁO PHÓ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 Kính gửi : Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa Ðại Ðức Tăng Ni,
                    - Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo bạn,
                    - Quý thiện nam, tín nữ Phật tử trên thế giới,

                    Kính bạch quý Ngài,
                   Kính thưa quý liệt vị,

 Giáo Hội Phật Giáo Linh-Sơn Thế Giới xin trân trọng báo tin
Thượng Tọa thượng Trí hạ Nguyên,

- Trụ Trì Tổ Ðình Linh-Sơn Joinville-le-Pont, Pháp quốc,

- Phó Hội Trưởng Tự Vụ GHPG Linh-Sơn, Pháp quốc,

- Trưởng ban Từ thiền Xã hội GHPG Linh-Sơn Pháp quốc,

- Tổng vụ trưởng tổng vụ nghi lễ GHPG Linh-Sơn Thế Giới,

đã thâu thần thị tịch tại Paris, Pháp quốc vào lúc 00 giờ 30, ngày 07 tháng 05 năm 2006 (nhằm mùng 10 tháng 04 năm Bính Tuất), trụ thế 79 tuổi.

 

 - Lễ nhập và cung nghinh Kim Quan, sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ, ngày 11 tháng 05 năm 2006 (nhằm ngày 14 tháng 04 năm Bính Tuất) tại Tự Viện Linh-Sơn.

- Lễ Trà Tỳ, sẽ được cử hành vào lúc 12 giờ, ngày 11 tháng 05 năm 2006 tại Père Lachaise, 16 rue Repos, 75020 Paris.

TL. Hòa Thượng Ðệ Nhị Tăng Thống GHPGLSTG

TUN. Thượng Tọa Viện Chủ Tự
Vin Linh-Sơn
 TM. Ban Tang L
ễ,  Tr Trì
 Sa môn Thích Trí Liên

 

---o0o---

 

Cập nhật: 01-06-2005

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở  về Trang Nhân Vật PGVN

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544