Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


...... ... .


 

Tiểu Sử
Cố Hòa Thượng Thích Minh Hạnh
Ủy Viên Hội Ðồng Trị Sự Trung Ương
Tổng Quản Sự Tổ Ðình Ấn Quang

Giám Ðốc Ðại Tòng Lâm

(1928 – 1993)
---o0o---

 

Hòa Thượng Thích Minh Hạnh thuộc dòng thiền Lâm Tế đời thứ 40, là đệ tử đắc pháp Sư Tổ Bửu Thọ, Tây An Cổ Tự, Châu Ðốc, pháp húy Hồng Ðại, tự Huệ Thới.

Tên thật là Lê Thiện Chí, sinh năm Kỷ Tỵ (1928) tại Hậu Giang, Chương Thiện, Vị Thanh.

Thân phụ tên là Lê Văn Tắc; thân mẫu tên là Nguyễn Thị Hai. Gia đình gồm 9 anh  em, 2 trai, 7 gái.

Thuở nhỏ lòng ưa  cửa Ðạo, mến chuộng nếp áo phước điền, ngưỡng trông tịnh xá Kỳ Viên, tha thiết lòng cầu xuất tục. 16 tuổi, xuất gia học đạo chùa Tây An, Châu Ðốc trước tiên, gần quý Thầy hiền, trau dồi Phật tuệ, bang sài vận thủy, tu sửa đạo tràng; 27 tuổi, cầu thọ tam đàn. Kể từ đó tinh chuyên tu niệm.

Rồi một hôm, bóng Phật  thùy quang, phong trài cổ súy khắp miền  Nam nước Việt, Giáo hội Tăng già mở khóa huấn luyện trụ trì, Hòa thượng được Sư Tổ cho đến chùa Pháp Hội Sàigòn tham dự. Năm 1958, đến Phật học đường Nam Việt, chùa Ấn Quang cầu  học với Sư Tổ Thiện Hòa. Ban giám đốc thảy đều thương mến; các anh em ai cũng kính vì. Hòa thượng học hết chương trình Phật học đường Nam Việt. Phật học Huệ Nghiêm tốt nghiệp trung đẳng Phật giáo, Ðại học Vạn Hạnh tham học Phật khoa. Cầu pháp Sư Tổ Thiện Hòa và được ban đạo hiệu Minh Hạnh đại sư.

Từ đó Hòa thượng bách y bách thuận hầu cận bên Thầy,tinh tấn chuyên cần, vun bồi quả phước. Có lúc Thầy sai sửa chùa Khánh Ðức; có khi vâng lời thầy đi kiến tạo Tòng Lâm, xây cất tháp Phổ Ðồng, lò thiêu An Dưỡng Ðịa. Mấy nhiệm kỳ Chánh đại diện phường Vườn Chuối. Chùa Nguyên Hương dắt dẫn mọi người. Việc Giao hội tùy thời tùy lúc, việc của chùa tùy sức tùy duyên. Hòa thượng trong ban bảo trợ Tăng Ni, lo đào tạo người kế thừa mai hậu.

Năm 1974, Sư Tổ Thiện Hòa  lâm trọng bệnh, cho mời chư tôn Hòa  thượng thành lập Hội đồng quản trị Tổ đình Ấn Quang, Hòa thượng được giữ chức Tổng Quản sự Tổ đình Ấn Quang, Ðại Tòng Lâm và các chùa liên hệ, để trông coi và kiến thiết bảo trì.

Hòa thượng vâng tôn ý Tổ, gắng hết sức mình, chẳng sợ nắng táp mưa sa, không màng năm canh sáu khắc, lo dìu dắt hậu lai, sửa sang chốn Tổ, Ðại Tòng Lâm kiến tạo cho cảnh Phật trang nghiêm, không cô phụ ý  Thầy, để vừa lòng đại chúng.

Năm 1981, Phật giáo Việt Nam đại hội tại thủ đô Hà  Nội. Hòa thượng được cử làm ủy viên Hội đồng Trị sự Trung Ương, kiêm Chánh Ðại diện Phật giáo quận 10 hai nhiệm kỳ 1981-1988, và làm giới sư các đại giới đàn Ấn Quang, Giác Sanh, Ðại Tòng Lâm.

Những tưởng, cái gót tùy duyên chưa vội xả, bánh xe cửu trụ hãy còn dừng. Nào đâu, gậy tích bay xa, đường huyền sớm tách. Bốn đại theo duyên tăng giảm, một ngày lâm bệnh chốn thiền sàng. Sống Ta bà tuổi thọ 65 và nhập được 37 mùa kiết hạ. Viên tịch lúc 8 giờ 30’, ngày 19 tháng 9 năm Quý Dậu.

Than ôi!

Cực lạc Ta bà muôn trùng non nước

Nghìn thu một bước vĩnh biệt Ðại sư

Mây trắng phủ đầy trời Bát nhã

Hoa đàm rơi rụng cả lối về

Ðường Sư Vạn Hạnh buồn hiu

Lối cũ Vườn Lài man mác

Tiễn Thầy đi đến cõi vô phùng

Người ở lại lòng sầu vạn kỷ.

Phụng vì Ấn Quang đường thượng, Từ Lâm Tế chánh tông, tứ thập thế, húy thượng Hồng hạ Ðại, tự Huệ Thới, hiệu Minh Hạnh Hòa thượng giác linh chứng giám.

 

--- o0o ---

| Thư Mục Tác Giả |

--- o0o ---


Vi tính: Diệu Mỹ; Trình bày: Linh Thoại 

Cập nhật: 01-10-2002

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở  về Trang Nhân Vật PGVN

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com