Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


...... ... . 

Đại lão Hòa Thượng Thích Ðức Nhuận
Một tu sĩ Phật Giáo, một chiến sĩ dân tộc

Lý Ðại Nguyên
---o0o---

  

Một mất mát lớn đối với cuộc đấu tranh cho Tự Do Tôn Giáo và Dân Chủ tại Việt Nam, Ðại Lão Hòa Thượng Thích Ðức Nhuận, vị Cố Vấn Chỉ Ðạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, một trong ba nhà lãnh đạo tối cao của Giáo Hội, vừa viên tịch tại Sài Gòn ngày 21.01.2002. Ngài là bậc chân tu, khiêm cung, hòa nhã, độ lượng, an bần, lạc đạo, tâm lực từ bi vô ngã, trí lực thông đạt vô chấp, dũng lực bất khuất vô úy. Tuy chưa bao giờ tự nhận là một Thiền Sư của dòng nào, nhưng xét về mặt biểu hiện thực tại, thì Ngài đúng là một Tu Sỹ Chân chính của truyền thống Thiền Việt Nam. Ðối với Ngài, việc viết về Ngài, không làm tăng, cũng chẳng giảm giá trị đạo hạnh và sự nghiệp đóng góp cho Dân Tộc và Ðạo Pháp của Ngài. Nhưng lại hết sức cần cho những người đang dấn thân vào cuộc tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ  tại Việt Nam hiện nay.

 

Ngài không những là một Tu Sĩ, mà còn là Thi Sĩ, Văn Sĩ, và là Chiến Sĩ của Dân Tộc, hiên ngang, bất khuất, kiên trì chống lại chủ nghĩa  Cộng Sản Phi Nhân, Phi Dân Tộc, khi Ngài giữ những trọng trách trong Giáo Hội, cũng như ngay trong nhà tù Cộng Sản. Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam luôn đặt Ngài lên thành đối tượng cần triệt hạ. Hết cầm tù, cô lập, rồi quản chế, ngay khi Ngài vừa viên tịch, nhục thân từ nhà thương đưa về Chùa, thì không được đưa vào phòng riêng của ngài, phải đặt trước sân, vì Công An đã ra lệnh cho HT Ðức Nghiệp, khóa phòng lại chờ Công An "xử lý". Sau thời gian Tăng Ni vừa năn nỉ, khóc lóc, vừa

 

 

tỏ thái độ quyết liệt, Sư Ðức Nghiệp mới nhượng bộ, cho đưa nhục thân của Ngài đặt ở phòng khách. Ôi ! tình đồng môn sao mà mỏng thế? Ôi! quyền lực Cộng Sản sao mà tệ thế? Ðến người chết rồi vẫn không chịu buông tha.

Trong hàng lãnh đạo Phật Giáo, Ngài là một nhà tư tưởng lấy Con Người làm cứu cánh, mà Con Người, theo Ngài  phải có nguồn cội đó là Dân Tộc, và Con Người cũng phải có cuộc sống Ðạo Lý mới trở thành Con người Văn Minh. Do vậy căn bản tư tưởng của Ngài được đặt trong Nguyên lý Con Người, Dân Tộc, và Ðạo Pháp. Tư tưởng ấy hoàn toàn trái ngược với Cộng Sản Duy Vật: Phi Nhân, Phi Dân Tộc, Phi Văn Hóa. Tư tưởng đó đã được dàn trải ra trong các Thông Ðiệp của Ðức Tăng Thống GHPGVNTN suốt thời gian Ngài giữ chức Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống, mà ngài có trách nhiệm chấp bút các Thông Ðiệp. Ðây là một trong 14 tội, mà Cộng Sản đã nêu ra trong bản án 10 năm của Ngài.

 

Khi Cộng Sản chiếm trọn Miền Nam, Hòa Thượng Thích Ðôn Hậu từ Hà Nội trở về thăm Ngài, kể với Ngài về những chính sách thâm hiểm, tiêu diệt Phật giáo và các Tôn Giáo khác của Ðảng Cộng Sản tại Miền Bắc. Ngài đã thưa với Hòa Thượng rằng: Ngài đang nằm trong sổ đen của họ, sự có mặt của Ngài trong hàng ngũ lãnh đạo, chỉ đem lại nhiều khó khăn đến cho Giáo Hội, Ngài xin Hòa Thượng dùng uy tín để cản Cộng Sản không phá vỡ hệ thống của Giáo Hội. Sau đó Hòa Thượng Ðôn Hậu được Giáo Hội bầu vào chức Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống. Nhờ thế mà khi Cộng Sản xuống tay bắt nhốt hàng giáo Phẩm Lãnh Ðạo không chịu làm công cụ cho Ðảng, trong Giáo Hội Quốc Doanh, Hờa Thượng Ðôn Hậu đã giữ được niềm tin của Tăng Sĩ và Tín Ðồ, cũng như ấn tín, hồ sơ căn bản của Giáo Hội tại chùa Linh Mụ, để chờ thời cơ phục hoạt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Thời gian Quốc nạn và Pháp nạn này, Ngài đã cùng các tăng sĩ trẻ tại Sài Gòn thành lập Ủy Ban Bảo Vệ Phật Giáo và Cứu Nguy Dân Tộc. Về mặt Quốc Dân, ngài đã quy tụ giới trí thức và tranh đấu để thành lập Lực lượng dân Tộc Kháng chiến Giải Cứu Việt Nam, ngày 20. 07.1977, Lực Lượng ra tuyên ngôn với tên vị Chủ Tịch là Lý Vạn Thắng, hiệu của Ngài. Cả hai tổ chức sinh hoạt hoàn toàn tách biệt nhau. Sau khi Cộng Sản truy lùng khủng bố. Nhiều thành viên bị bắt, mà không một ai khai Ngài là  Lãnh Tụ của họ. Nhưng Cộng Sản biết rõ Ngài là nhân vật quan trọng của hai lực lượng này, nên gán chung vào tội danh "tổ chức chống cách mạng;". Ngài bị kết án 10 năm. Còn hai Thượng Tọa Tuệ Sỷ và Trí Siêu thì bị án tử hình. Vì bị Quốc Tế phản đối, Cộng Sản phải giảm án Ngài xuống còn 9 năm, hai án tử hình xuống còn 20 năm.

Khi vừa ra khỏi tù 1993 thì Ngài lập tức liên lạc với Hòa Thượng Huyền Quang, đã nhận di chúc và ấn tín từ đám tang của Ðại Lão Hòa Thượng Ðôn Hậu, Chánh Thư Ký xử lý Viện Tăng Thống, để phục hoạt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Ngài đã quy tụ được hầu hết các Tăng Sĩ của Giáo Hội tại Sài Gòn và Miền nam để đẩy cao phong trào đấu tranh cho Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo. Khi cộng Sản bị dư luận Quốc Tế áp lực buộc phải thả Hòa Thượng Quảng Ðộ, Tổng Thư Ký Viện Hóa Ðạo về Sài Gòn, thì Ngài lập tức yêu cầu các Tăng Ni và Phật tử, liên lạc ngay với Hòa Thượng Quảng Ðộ để hoạt động cho chính danh. Ngài lại trở về tĩnh tu và viết sách.

Ðây không phải là lần đầu, mà đã nhiều lần như vậy, Ngài đã xuất hiện đúng lúc khó khăn nhất của tình thế, nhưng sau khi xuôi chèo mát mái, thì Ngài lại quay về với chính mình. Cũng như thời 63, Phật giáo bị bao vây, cô lập tại Huế, thì chính Ngài là người đã nhân danh Tổng Thư Ký Giáo Hội Tăng Già Toàn Quốc, phát động Phong Trào Ðấu Tranh tại Sài Gòn, mở vòng vây cho các nhà lãnh đạo Huế, vào Sài Gòn lập thành Ủy Ban Liên Phái, thực hiện thành công việc Ðấu Tranh Bình Ðẳng Tôn Giáo. Lúc Dân Tộc và Ðạo Pháp gặp nguy, thì Ngài quyết liệt ra tay, không một chút e dè sợ hãi, lúc yên ổn Ngài lui về an nhiên, an bần, tu tập, không tranh chấp, không nhận công, khiêm tốn,vui hiền, tự tại Ngài đúng là biểu hiện của Thiền sư Dòng Việt. Một Văn Hóa Nhân của Dân Tộc. Tranh đấu là thể hiện Văn Hóa Tính, chứ không phải là chiếm quyền thống trị xã hội. Xin vĩnh biệt người tu sĩ, người chiến sĩ thương yêu. Ðất nuớc mất đi một nhà lãnh đạo đấu tranh kiên cường mà không thù hận, trong lúc Toàn Dân đang bừng khởi khí thế chống Giặc Cộng dâng đất cho kẻ thù truyền kiếp của Dân tộc là Trung Cộng. Vô cùng thương nhớ!

 

Lý Ðại Nguyên,
Little Saigon Jan  22nd ,2002


 

--- o0o ---

| Thư Mục Tác Giả |

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở  về Trang Nhân Vật PGVN

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com

Cập nhật ngày: 01-05-2002