Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

DANH NHÂN PHẬT GIÁO
VIỆT NAM


...... ... .


 

ÐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM
Cố Ðại Lão Hòa Thượng Thích Ðức Nhuận

Nguyên Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống
Ðương kim Cố Vấn Ban Chỉ Ðạo Viện Hóa Ðạo
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

( do TT. Thích Bảo Lạc phụng soạn và  đọc tại lễ tưởng niệm cố Hòa Thượng do GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc tổ chức )

---o0o---

Trời Sài gòn ảm đạm

Mây tản mạn thê lương

Cội tùng nơi lan nhã

Rủ sạch không vấn vuơng

Từ nay đã vắng bóng

Bậc thạch trụ thừa đương

Thiền sư Thích Ðức Nhuận

Xả báo thân an tường

Thế mới biết

Ngài vốn dòng quý tộc

Ngày mười bốn tháng chạp

Năm Quý Hợi thọ sanh

Tại Xuân Truờng - Nam Ðịnh

Xuất gia nuôi chí nguyện

Mười ba tuổi (1924-1937) đầu xanh

Dứt hết mọi trần duyên

Cửa thiền kiên lập hạnh

Như chim bằng tung cánh

Tham học các tổ đình

Bắc - Trung - Nam đã trải

Học nghiệp nên hiển vinh

Năm mươi bốn (1954) xuôi Nam

Ðạo nghiệp sớm vẽ vang

Chủ tịch Hội Bắc Việt

Tăng già tại miền Nam

Ủy viên về văn hóa

Của Tổng Hội Phật Giáo.

Tổng Thư Ký Giáo Hội

Tăng Già tại Việt Nam

Ðến năm sáu mươi tư (1964)

Nền Phật Giáo Thống Nhất

Tiếp tục với Phật sự

Vụ trưởng Kiểm Duyệt Vụ

Chủ nhiệm kiêm chủ bút

Báo nguyệt san Vạn Hạnh

Triết Ðông phương đảm trách

Dạy Phật khoa chuyên ngành

Hội Ðồng Giáo phẩm - thành viên

Chánh Thư Ký - viện Tăng Thống

Dày công tu tạo tổ đình

Sáu năm (75-81) chùa Giác Minh trú trì

Là cố vấn Chỉ Ðạo

Viện Hoá Ðạo Phật Giáo

Và công trình biên khảo

Dịch thuật với thi ca

Sách Phật hoc tinh hoa

Chuyển Hiện Đạo Phật

Vào Thời Đại chúng ta

Trao cho thời đại cả

Một nội dung Phật chất

Sứ mệnh người con Phật

Với Dân tộc Đạo Pháp

Ðể Kiến thiết đích thực

Văn minh của Phật giáo

Dòng Sử Việt Phật đạo

Hướng đi của thời đại

thêm Những điều Phật dạy

Lời cuối cùng để lại

Của bậc đại giác tôn

Ngọn Gió thiêng bất diệt

Soi Sáng Một niềm tin

Dám công khai bày tỏ, đòi thực thi dân chủ

Tự do tôn giáo, nhân quyền cho toàn dân

Và cảnh cáo chính quyền, cố tình diệt Phật giáo

mất giá trị thiêng liêng, một dân tộc kế truyền

Bạo lực chỉ khuất phục

Ðược những ai khiếp nhược

Với những người sĩ khí

Sống chết không bận vướng

(phỏng thư gởi ÐCSVN ngày 4/9/2001)

Bởi thế cho nên

Ngài vào đời như một hành giả

Dù gặp bao bão tố phong ba

Vẫn kiên tâm vượt qua thử thách

Quyết tinh tiến không ngừng

Lửa thử vàng công hạnh viên dung

Ân thầy Tổ Người đà trả xong

Và rủ áo một mình một bóng

Thẳng lối đi - về hai ngã

Thật tự tại thong dong

Hởi ôi!

Ðể gọi là một chút báo ân

Hôm nay lễ tưởng niệm ghi lòng

Xin cung tiển giác linh chứng giám

Thượng cúng

Nam Mô Ma Ha Tỳ Kheo, Bồ Tát Giới, húy thượng Ðức hạ Nhuận, tự Trí Tạng, hiệu Thái Không Ðại Lão Hòa Thượng Giác Linh thùy từ chứng giám.

Thích Bảo Lạc
(đọ
c trong lễ tưởng niệm cố Hòa Thượng vào ngày thứ bảy 26/1/02)
-- o0o --


| Những sáng tác của Hòa Thượng Thích Đức NHuận |

-- o0o --

| Mục lục tác gi|Cập nhật ngày: 22-01-2001


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Danh Nhân Việt Nam

Đầu trang

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
Email: quangduc@quangduc.com