Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

DANH NHÂN PHẬT GIÁO
VIỆT NAM


...... ... .


Chan dung Hoa thuong Thich Duc Nhuan

CỐ HOÀ THƯỢNG THÍCH ÐỨC NHUẬN
(1924 - 2002)
Thích Thiện Hữu

                               

Bốn chữ đầu: Vạn Thế Lưu Danh
Dịch nghĩa: Muôn Ðời Vang Bóng

 Câu đối:

Ðức giải tứ đế, giác tam thừa, nhập nhi vô nhập
Nhuận
chứng tam thân, minh tứ quả, quy hựu bất quy

Dịch nghĩa:

Hiểu rõ bốn đế, ngộ ba thừa, thể nhập mà không nhập

Chứng đắc ba thân, đạt bốn quả, trở về nhưng không về.

Thích Thiện Hữu kính đề

 

-- o0o --


| Những sáng tác của Hòa Thượng Thích Đức NHuận |

-- o0o --

| Mục lục tác gi|Cập nhật ngày: 22-01-2001


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Danh Nhân Việt Nam

Đầu trang

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
Email: quangduc@quangduc.com