Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Bồ Tát Thích Quảng Đức


...... ... .


KHÓC  HÒA THƯỢNG  THÍCH QUẢNG ĐỨC  

Bài thơ Viết từ Năm 1963 ( Sau sự kiện 3 tháng )

Đuốc tuệ phừng phừng ngọn bốc cao

Soi đường chánh giác mãi ngàn sau

Khối tim nhân loại chừng sôi sục

Cặp mắt từ bi cũng xốn xao

Thơ tiếc thương tràn thơ uất nghẹn

Bút căm hờn động bút kêu gào

Khi gieo mầm khổ lên sum tốt

Kết quả nhận toàn vị đớn đau .  

Trần Trí Trung ( sưu tầm)

 

 

( LTS: Bài thơ này do ông Trần Trí Trung (Email: tritrung@saigonnet.vn) hiện đang sống tại Sài Gòn, gởi tặng cho trang nhà Quảng Đức . Ông cho biết đã nhận được bài thơ này trong tay của một vị Thầy trong khi chạy tránh khói cay tại cuộc tự thiêu của Bồ Tát Quảng Đức vào trưa ngày 20 tháng tư nhuần, năm Quý Mão ( 11-06-1963) tại ngả tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt, Sài Gòn. Và ông đã học thuộc lòng  bài thơ trên và gìn giữ cho đến ngày hôm nay. Nếu độc giả nào biết tác giả bài thơ trên là của ai, xin quý vị hoan hỷ liên lạc về Ban Biên Tập (Email: quangduc@eisa.net.au) cho biết. Xin Chân thành cảm ơn trước. (Thích Nguyên Tang, 10-12-2000)


---o0o---

| Thư mục Tác Giả |

Cập nhật : 01-02-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Bồ Tát Quảng Đức

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544