Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Bồ Tát Hạnh


 

 

 

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thông Bạch Lễ Hội Quan Âm 2011 tại Houston. Chùa Việt Nam

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bồ tát Quán Âm và Phẩm Phổ Môn. Thích Thái Hòa

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mẹ là Phật (ppt). Ca Sĩ Thái Thanh hát

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Xưng tán Như Lai. Thích Hằng Trường
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. MK

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tồ Sư Bồ Đề Đạt Ma. GS Vũ Đức
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tồ Sư Bồ Đề Đạt Ma. Nguyễn Dương Linh Vũ

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tồ Sư Bồ Đề Đạt Ma với Võ Thuật. Thanh Tâm

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đạt Ma Cân Kinh. Mật Nghiêm

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lễ Hội Quan Âm 2009: hành hương & cầu nguyện. Huệ Trân & Diệu Trang
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  33 Vị tổ Ấn Hoa. HT Thích Thanh Từ soạn dịch

A La Hán, Phật & Bồ Tát. Tỳ Kheo Bodhi. Nguyên Nhật dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bồ Tát. Nguyễn Thế Đăng

Bồ Tát Hạnh. (sách) Thích Trí Siêu
Bồ Tát Quan Âm qua thơ ca. Đào Nguyên

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bồ tát Quán Âm và Phẩm Phổ Môn. Thích Thái Hòa

Bồ Tát Quan Âm trong tín ngưỡng của người Nhật. T. Nguyên Tạng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, lưỡi gươm vàng trí tuệ. Tâm Hà Lê Công Đa

Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất . Thích Trí Quảng

Bồ Tát Địa Tạng theo truyền thống Nhật Bản. Tâm Hà Lê Công Đa

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bồ tát Địa tạng. Vị Bồ Tát  Bảo Vệ Trẻ Con ... Tâm Hà Lê Công Đa

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bồ Tát và trú xứ độ sinh.  Thích Nguyên Siêu
Câu chuyện linh ứng khi niệm Đức Quan Thế Âm Bồ-tát. Tâm Quang
Cử tán thần chú của Bồ tát Tara. Tâm Tri dịch
Cảm niệm về Bồ Tát Phổ Hiền. Thích Trí Quảng
Công Hạnh của Bồ Tát Quán Âm. Thích Huyền Tôn

Cuộc đời Tôn giả Xá Lợi Phất. Nguyễn Điều dịch
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cuộc đời tôn giả Mục Kiền Liên. Nguyễn Điều dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cuộc đời Tôn giả A NẬU LÂU ĐÀ (Anuruddha) . Nguyễn Điều

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sự tích Tu đà Cấp Cô Độc và nữ hộ pháp Visàkhà. Nguyễn Điều
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sự chuyển động kỳ diệu của nguyện lực. Cư Sĩ Liên Hoa

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Gương lành Thánh Đại Ca Diếp (MAHA KASAPA). Nguyễn Điều

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cuộc Đời Thánh Tăng Ananda. Nguyễn Điều

 

Dòng Pháp Quán Thế Âm.  (sách) Ngọc Nữ (ghi chép)
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sự Linh Ứng của Bồ Tát Địa Tạng. Thích Như Điển dịch

Đôi mắt Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma. Hạnh Chiếu
Hạnh nguyện của Bồ tát Phổ Hiền . HT Thích Trí Quảng
Hành trạng của Bồ-tát Quán Thế Âm.  Thích Phước Sơn
Hạnh Nguyện Đức Bồ Tát Quán Thế Âm.  Thích Đức Thắng
Khái niệm về Bồ Tát Quán Thế Âm.  (sách) Thích Viên Trí
Làm thế nào để trở thành một bậc Bồ Tát... Phạm Công Thiện
Lễ Hội Quan Âm ở Houston. Diệu Trân
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lễ Hội Quán Thế Âm. TT Thích Khế Chơn


Linh Ứng Quán Thế Âm.  (sách) Thích Tịnh Từ

Lý tưởng của Bồ-Tát hay Bồ-Tát Đạo. HT. Narada.Phạm Kim Khánh dịch  
Lý Tưởng Bồ tát - Một tia sáng trong bóng tối.. Tổ dịch thuật Trúc Lâm chuyển ngữ

Mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. HT Tịnh Không (giảng). Diệu Hà dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhập Bồ Tát Hạnh.  (sách) Bồ Tát Tích Thiên. Thích Nữ Trí Hải dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhập Hạnh Bồ Tát .  
(sách) Sàntideva (Tôn  giả Tịch Thiên). Việt dịch :  Nguyên Hiển
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ngôi Chùa mang trái tim Bồ Tát và lễ hội Quan Âm. Cư Sĩ Liên Hoa

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quan Âm, cái đẹp về viên mãn. Thịnh Thạch Nghiên

Quán Thế Âm  Bồ-tát. HT Thích Trí Quảng
Quan Âm Bồ Tát là huynh đệ của chúng ta . HT Tuyên Hóa
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sen nở ngàn mắt ngàn tay.Vĩnh Hảo


Sự tích Quan Thế Âm. Nguyễn Đức Can Tuệ Minh Đạo

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Theo dấu chân của hạnh nguyện Phổ Hiền. Thích Bảo Lạc
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tiểu sử của đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát và Kinh thần... Quảng Tịnh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tiếng sóng Hải Triều Âm...... CS Liên Hoa

Truyền Thuyết Bồ Tát Quan Âm. Diệu Hạnh Giao Trinh (dịch Việt)
Thập Bát La Hán .Thích Phước Sơn
Tu theo hạnh Quan Âm . Thích Huyền Lan 
Từ nhãn thị chúng sanh. Hạnh Chi
Tháng Bảy và Bồ Tát Địa Tạng. Tạ Duy Chân

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ý nghĩa Vía Phật - Bồ Tát trong năm.  (sách) Nhiều tác giả

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vịnh Phổ Đà Sơn. (thơ). Tâm Quang  

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sen nở ngàn mắt ngàn tay.Vĩnh Hảo

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sự chuyển động kỳ diệu của nguyện lực. Cư Sĩ Liên Hoa

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thông Bạch Lễ Hội Quan Âm 2010 tại Houston. Chùa Việt Nam

 

 

 

 

Cập nhật: 01-03-2011


Webmaster:quangduchomepage@gmail.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:
quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544