Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Bồ Tát Hạnh


 

 

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT BẬC BỒ TÁT
SÁNG RỰC KHẮP BỐN PHƯƠNG

PHẠM CÔNG THIỆN

Mục Lục

CHƯƠNG 1: Những điều kiện cần thiết trước khi đọc tụng kinh Phật

CHƯƠNG 2: Kinh Phổ minh bồ tát trong bộ kinh Đại bảo tích

CHƯƠNG 3: Bốn điều làm lùi mất trí huệ của bồ tát

CHƯƠNG 4: Kiêu mạn là gì

CHƯƠNG 5: Những biến thái đa dạng của sự kiêu mạn.

CHƯƠNG 6: Bốn điều khiến cho bồ tát đạt được đại trí huệ.

CHƯƠNG 7: Bốn điều khiến cho bồ tát đánh mất bồ đề tâm..

CHƯƠNG 8: Bốn điều làm cho bồ tát nuôi dưỡng bồ đề tâm từ kiếp này đến kiếp khác

CHƯƠNG 9: Hai mươi bốn điều khiến cho bồ tát đánh mất bồ đề tâm

CHƯƠNG 10: Bốn mươi điều làm tăng trưởng bồ đề tâm của một bậc bồ tát

CHƯƠNG 11: Ba mươi hai điều thành tựu danh hiệu bồ tát

 

SƠ LƯỢC NGHI THỨC SÁM HỐI KHẢ DĨ TIÊU DIỆT TẤT CẢ NGHIỆP CHƯỚNG TỘI LỖI TAI NẠN
QUA VIỆC TRÌ CHÚ LỤC TỰ VÀ BÁCH TỰ CỦA ĐỨC PHẬT KIM CANG TÁT ĐỎA(DORJE SEMPA – VAJRASATTVA)

 

----o0o---

 

Mục Lục | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

 

----o0o---

Nguồn: Phật Việt

Trình bày: Linh Thoại

Cập nhật: 9-2010


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduchomepage@gmail.com

Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544