Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Ăn Chay


...... ... .

 

 

 

 

Lò sát sanh

 

 

 

Chiến tranh và bát canh thịt

 

 

"Thiên bách niên lai oản lý canh,
Oán thâm tự hải hận nan bình.
Dục tri thế thượng đao binh kiếp,
Thả thính đồ môn dạ bán thanh!"

Dịch là:

"Ngàn năm oán hận ngập bát canh,
Oán sâu như biển, hận khó tan.
Muốn biết vì sao có chiến tranh,
Hãy nghe lò thịt lúc nửa đêm!"


HT Tuyên Hóa dạy
(Vạn Phật Thành dịch nghĩa)


Bản dịch của Hòa Thượng Huyền Tôn

 

Ngàn năm tô thịt tiếp nấu sôi !
Biển hận ngàn đau khó đắp bồi !?
Muốn biết ai gây đao binh kiếp ?
Muôn nơi lò thịt giết ... than ôi !!!
 
Nhân :
Ngàn xưa cho đến bây giờ,
Trong tô canh xúp lờ đờ thịt trôi !?
Chúng sanh sanh tử bao hồi,
Gây ra chém giết xác bồi thành non.
 
Quả:
Kiếp xưa lò thịt cỏn con,
Nay là bãi chiến dòn ngon quạ diều
Lặng nghe lò thịt tiếng kêu
Muôn ngàn triệu cái lóc nhiều thịt xương.

 


Heo bị đưa đến lò sát sanh, nhiều con đã chết hoặc què quặt trước khi bị giết


heo bị giật điện cho bất tỉnh rồi thọc huyết cho nhanh (khỏi vùng vẫy)


treo gà trong lò sát sanh để chuẩn bị cắt cổ nhỏ lông

Bò, dê cừu thì dùng một loại súng hơi gọi là captive bolt pistol hay stunning gun
bắn ngay giữa trán con vật, phá vỡ hệ thấn kinh trung ương làm nó bất tỉnh,
nhưng tim vẫn còn đập, sau đó thì cắt cổ liền, máu thoát ra ọc ọc có vòi lạnh người
trong hơn một phút thì con vật chết vì bị mất hết máu. (
xem tiếp)

 

---o0o---

Trình bày: Tịnh Tuệ

Cập nhật: 01-03-2011

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Ăn Chay

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:
quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544